Hesiodos: The Theogony Interlinear

http://homer.library.northwestern.edu/html/application.html


TH.1   μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ' ἀείδειν,

TH.1   Let us begin to sing of the Muses of Helicon first who

 

TH.2   αἵ θ' Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε,

TH.2   Have and inhabit their shrine on that large and numinous mountain.

 

TH.3   καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ' ἁπαλοῖσιν

TH.3   Furthermore round some spring that is violet-coloured on tender

 

TH.4   ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος:

TH.4   Feet they are dancing or round the altar of Zeus the almighty,

 

TH.5   καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖο

TH.5   Bathing their delicate skin in the spring of Permessus or in the

 

TH.6   Ἵππου κρήνης Ὀλμειοῦ ζαθέοιο

TH.6   Spring of the horse or of sacred Olmeius, they often create their

 

TH.7   ἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντο,

TH.7   Lovely and beautiful dances on top of Mt Helicon's summit.

 

TH.8   καλοὺς ἱμερόεντας, ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν.

TH.8   (blank line)

 

TH.9   ἔνθεν ἀπορνύμεναι κεκαλυμμέναι ἠέρι πολλῷ

TH.9   Thence they arise and they go forth wholly enveloped in darkness,

 

TH.10   ἐννύχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν ἱεῖσαι,

TH.10   Walking abroad in the night, projecting their beautiful voices,

 

TH.11   ὑμνεῦσαι Δία τ' αἰγίοχον καὶ πότνιαν Ἥρην

TH.11   Singing of Zeus who sustains the Aegis and reverend Hera,

 

TH.12   Ἀργείην, χρυσέοισι πεδίλοις ἐμβεβαυῖαν,

TH.12   Lady of Argos;--wherever she wanders her sandals are golden--

 

TH.13   κούρην τ' αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπιν Ἀθήνην

TH.13   Hymning the daughter of Zeus who carries the aegis, Athena

 

TH.14   Φοῖβόν τ' Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν

TH.14   With grey eyes, and Apollo and Artemis lover of arrows,

 

TH.15   ἠδὲ Ποσειδάωνα γαιήοχον ἐννοσίγαιον

TH.15   Also Poseidon who holds the earth and occasionally shakes it,

 

TH.16   καὶ Θέμιν αἰδοίην ἑλικοβλέφαρόν τ' Ἀφροδίτην

TH.16   Reverend Themis and coy Aphrodite who glances askance, too,

 

TH.17   Ἥβην τε χρυσοστέφανον καλήν τε Διώνην

TH.17   Beautiful Hebe whose garland is gold and lovely Dione,

 

TH.19   Λητώ τ' Ἰαπετόν τε ἰδὲ Κρόνον ἀγκυλομήτην

TH.18   Leto, Iapetus, also Kronos whose counsel is crooked,

 

TH.18   Ἠῶ τ' Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην

TH.19   Dawn, the magnificent Sun, and the Moon with her radiant visage,

 

TH.20   Γαῖάν τ' Ὠκεανόν τε μέγαν καὶ Νύκτα μέλαιναν

TH.20   Earth and the might of the Ocean, and Night who personifies blackness,

 

TH.21   ἄλλων τ' ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων.

TH.21   All of the sacred race of immortals enduring forever.

 

 

 

TH.22   αἵ νύ ποθ' Ἡσίοδον καλὴν ἐδίδαξαν ἀοιδήν,

TH.22   Such are the goddesses who taught Hesiod beautiful songs once

 

TH.23   ἄρνας ποιμαίνονθ' Ἑλικῶνος ὕπο ζαθέοιο.

TH.23   While he was shepherding lambs in the shadow of Helicon's holy

 

TH.24   τόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸς μῦθον ἔειπον,

TH.24   Mountain, and these were the very first words they uttered to me, those

 

TH.25   Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο:

TH.25   Nymphs of Olympus, the daughters of Zeus who carries the aegis.

 

TH.26   "ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ' ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον,

TH.26   "Wilderness shepherds, ignoble excuses for men, merely bellies.

 

TH.27   ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα,

TH.27    We are accustomed to tell many lies that resemble the facts, and

 

TH.28   ἴδμεν δ' εὖτ' ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι."

TH.28   We are accustomed to speak, when we wish to, the literal truth, too."

 

TH.29   ὣς ἔφασαν κοῦραι μεγάλου Διὸς ἀρτιέπειαι,

TH.29   So the articulate daughters of Zeus the magnificent spoke, and

 

TH.30   καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνης ἐριθηλέος ὄζον

TH.30   Gave me a staff, a sprout they had plucked of the vigorous laurel:

 

TH.31   δρέψασαι, θηητόν: ἐνέπνευσαν δέ μοι αὐδὴν

TH.31   It was a marvellous thing. They inspired me with vocal, prophetic

 

TH.32   θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα,

TH.32   Song, to enunciate matters to come and others that have been.

 

TH.33   καί μ' ἐκέλονθ' ὑμνεῖν μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων,

TH.33   Me they commanded to sing of the race of the blessed immortals,

 

TH.34   σφᾶς δ' αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδειν.

TH.34   Hymning themselves at beginning and end of every poem.

 

TH.35   ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα περὶ δρῦν περὶ πέτρην;

TH.35   What is, however, to me all that stuff about oaktrees and stones?

 

 

 

TH.36   τύνη, Μουσάων ἀρχώμεθα, ταὶ Διῒ πατρὶ

TH.36   You, then, let us begin with the Muses who up on Olympus

 

TH.37   ὑμνεῦσαι τέρπουσι μέγαν νόον ἐντὸς Ὀλύμπου,

TH.37   Pleasure with music the mighty mind of our heavenly father,

 

TH.38   εἴρουσαι τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα,

TH.38   Telling of things as they are, as they will be and were in aforetime.,

 

TH.39   φωνῇ ὁμηρεῦσαι, τῶν δ' ἀκάματος ῥέει αὐδὴ

TH.39   Blending their voices which flow inexhaustibly sweet from their open

 

TH.40   ἐκ στομάτων ἡδεῖα: γελᾷ δέ τε δώματα πατρὸς

TH.40   Mouths; then the home of their father, loud-thundering Zeus, is delighted,

 

TH.41   Ζηνὸς ἐριγδούποιο θεᾶν ὀπὶ λειριοέσσῃ

TH.41   Glad at the delicate, wide-spread tone of the Muses, the peaks of

 

TH.42   σκιδναμένῃ, ἠχεῖ δὲ κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου

TH.42   Snowy Olympus and all the abodes of the deathless reecho.

 

TH.43   δώματά τ' ἀθανάτων: αἱ δ' ἄμβροτον ὄσσαν ἱεῖσαι

TH.43   Raising aloft their ambrosial voices in song they extol the

 

TH.44   θεῶν γένος αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδῇ

TH.44   Worshipful race of the gods first, whom at the very beginning

 

TH.45   ἐξ ἀρχῆς, οὓς Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ἔτικτεν,

TH.45   Earth and extensive heaven gave birth to: the gods were their children,

 

TH.46   οἵ τ' ἐκ τῶν ἐγένοντο, θεοὶ δωτῆρες ἐάων:

TH.46   (blank line)

 

TH.47   δεύτερον αὖτε Ζῆνα θεῶν πατέρ' ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,

TH.47   Givers of good things. Second they sing about almighty Zeus the

 

TH.48   [ἀρχόμεναί θ' ὑμνεῦσι θεαὶ λήγουσαί τ' ἀοιδῆς,]

TH.48   Father of gods and of men, thus beginning and ending their song, for

 

TH.49   ὅσσον φέρτατός ἐστι θεῶν κάρτει τε μέγιστος:

TH.49   Zeus is the highest and best of the gods and the greatest in power.

 

TH.50   αὖτις δ' ἀνθρώπων τε γένος κρατερῶν τε Γιγάντων

TH.50   Next the Olympian Muses, the daughters of Zeus with the aegis,

 

TH.51   ὑμνεῦσαι τέρπουσι Διὸς νόον ἐντὸς Ὀλύμπου

TH.51   Pleasure with music the mind of Zeus who inhabits Olympus,

 

TH.52   Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.

TH.52   Singing a song of the races of men and of powerful giants.

 

 

 

TH.53   τὰς ἐν Πιερίῃ Κρονίδῃ τέκε πατρὶ μιγεῖσα

TH.53   Them in Pieria Memory, queen of the hills of Eleuther,

 

TH.54   Μνημοσύνη, γουνοῖσιν Ἐλευθῆρος μεδέουσα,

TH.54   After she lay with the father of gods, the descendant of Cronos,

 

TH.55   λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων.

TH.55   Bore as a respite from woe and a means of forgetting all sorrow.

 

TH.56   ἐννέα γάρ οἱ νύκτας ἐμίσγετο μητίετα Ζεὺς

TH.56   Zeus the astute great counsellor slept with Mnemoyne nine nights,

 

TH.57   νόσφιν ἀπ' ἀθανάτων ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνων:

TH.57   Going up into her blest bed far from the other immortals.

 

TH.58   ἀλλ' ὅτε δή ' ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ' ἔτραπον ὧραι

TH.58   Then when a year had passed and the round of the seasons was perfect,

 

TH.59   μηνῶν φθινόντων, περὶ δ' ἤματα πόλλ' ἐτελέσθη,

TH.59   After the months dwindled down and the number of days was accomplished,

 

TH.60   δ' ἔτεκ' ἐννέα κούρας, ὁμόφρονας, ᾗσιν ἀοιδὴ

TH.60   Memory bore nine daughters whose hearts were intent upon music;

 

TH.61   μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐχούσαις,

TH.61   All were unanimous also, their spirits remarkably carefree.

 

TH.62   τυτθὸν ἀπ' ἀκροτάτης κορυφῆς νιφόεντος Ὀλύμπου:

TH.62   At birth little removed from the summit of snowy Olympus:

 

TH.63   ἔνθά σφιν λιπαροί τε χοροὶ καὶ δώματα καλά,

TH.63   There were their glistening dancing-floors next to their beautiful houses.

 

TH.64   πὰρ δ' αὐτῇς Χάριτές τε καὶ Ἵμερος οἰκί' ἔχουσιν

TH.64   Near them the Graces as well as Desire had homes in delightful

 

TH.65   ἐν θαλίῃς: ἐρατὴν δὲ διὰ στόμα ὄσσαν ἱεῖσαι

TH.65   Comfort. The Muses, projecting their lovely voices from their mouths

 

TH.66   μέλπονται, πάντων τε νόμους καὶ ἤθεα κεδνὰ

TH.66   Sing of the customs and noble characters of the immortals.

 

TH.67   ἀθανάτων κλείουσιν, ἐπήρατον ὄσσαν ἱεῖσαι.

TH.67   (blank line)

 

 

 

TH.68   αἳ τότ' ἴσαν πρὸς Ὄλυμπον, ἀγαλλόμεναι ὀπὶ καλῇ,

TH.68   They as they went to Olympus rejoiced in their beautiful voices

 

TH.69   ἀμβροσίῃ μολπῇ: περὶ δ' ἴαχε γαῖα μέλαινα

TH.69   And their ambrosial melody. Around them the dark earth rang out

 

TH.70   ὑμνεύσαις, ἐρατὸς δὲ ποδῶν ὕπο δοῦπος ὀρώρει

TH.70   Loudly in time to their hymns. Sweet noises arose from their footsteps

 

TH.71   νισομένων πατέρ' εἰς ὅν: δ' οὐρανῷ ἐμβασιλεύει,

TH.71   As they progressed to their father who ruled as a monarch in heaven,

 

TH.72   αὐτὸς ἔχων βροντὴν ἠδ' αἰθαλόεντα κεραυνόν,

TH.72   Holding the terrible thunderbolt, grasping the glittering lightning.

 

TH.73   κάρτει νικήσας πατέρα Κρόνον: εὖ δὲ ἕκαστα

TH.73   After he conquered with violence Cronos his father, he parceled

 

TH.74   ἀθανάτοις διέταξε νόμους καὶ ἐπέφραδε τιμάς.

TH.74   Out each his role to the gods and apportioned their duties and honours.

 

TH.75   ταῦτ' ἄρα Μοῦσαι ἄειδον Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι,

TH.75   This was the song of the Muses who make their homes on Olympus,

 

TH.76   ἐννέα θυγατέρες μεγάλου Διὸς ἐκγεγαυῖαι,

TH.76   Nine of them daughters engendered of almighty Zeus. And their names were

 

TH.77   Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε

TH.77   Cleio, Euterpe and Thalia, also Melpomene and her

 

TH.78   Τερψιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε

TH.78   Sister Terpsichore, lovely Erato, Polymnia, likewise

 

TH.79   Καλλιόπη θ': δὲ προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.

TH.79   Blessed Urania, also Calliope, first of the Muses.

 

TH.80   γὰρ καὶ βασιλεῦσιν ἅμ' αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.

TH.80   She is a hand-maid waiting on reverend princes. If any

 

TH.81   ὅντινα τιμήσουσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο

TH.81   One of these heavenly-nurtured princes the daughters of mighty

 

TH.82   γεινόμενόν τε ἴδωσι διοτρεφέων βασιλήων,

TH.82   Zeus should be pleased to regard, on beholding him when he is new-born;

 

TH.83   τῷ μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην,

TH.83   Over the tongue of that child they distill sweet liquor from heaven,

 

TH.84   τοῦ δ' ἔπε' ἐκ στόματος ῥεῖ μείλιχα: οἱ δέ νυ λαοὶ

TH.84   Out of his mouth flow honey-sweet words. And then all of the people

 

TH.85   πάντες ἐς αὐτὸν ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστας

TH.85   Look to the same who decides between differing sides with unbending

 

TH.86   ἰθείῃσι δίκῃσιν: δ' ἀσφαλέως ἀγορεύων

TH.86   Righteousness; speaking decisively, firmly he can in a little

 

TH.87   αἶψά τι καὶ μέγα νεῖκος ἐπισταμένως κατέπαυσε:

TH.87   While understandingly put an end even to serious quarrels.

 

TH.88   τοὔνεκα γὰρ βασιλῆες ἐχέφρονες, οὕνεκα λαοῖς

TH.88   This is the function of sensible kings, that whenever the people

 

TH.89   βλαπτομένοις ἀγορῆφι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι

TH.89   Err in assembly, the kings set right the affairs of the people

 

TH.90   ῥηϊδίως, μαλακοῖσι παραιφάμενοι ἐπέεσσιν:

TH.90   Easily, talking them over with soft words, gentle persuasion.

 

TH.91   ἐρχόμενον δ' ἀν' ἀγῶνα θεὸν ὣς ἱλάσκονται

TH.91   Making his way through the throng he is greeted and cheered like a god with

 

TH.92   αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισι.

TH.92   Honeyed respect, and he stands out always when men are assembled.

 

TH.93   τοίη Μουσάων ἱερὴ δόσις ἀνθρώποισιν.

TH.93   Such is the holy and glorious gift of the muses to mankind,

 

TH.94   ἐκ γάρ τοι Μουσέων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος

TH.94   For it is thanks to the muses and to far-darting Apollo

 

TH.95   ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί,

TH.95   That there are singers and poets on earth, and performers on harps; but

 

TH.96   ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες: δ' ὄλβιος, ὅντινα Μοῦσαι

TH.96   Kings are descended from Zeus. He's happy whomever the muses

 

TH.97   φίλωνται: γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.

TH.97   Love and befriend; from his mouth flows speech that is sweeter than honey.

 

TH.98   εἰ γάρ τις καὶ πένθος ἔχων νεοκηδέϊ θυμῷ

TH.98   So, if a person through harboring grief in his freshly bereaved mind

 

TH.99   ἄζηται κραδίην ἀκαχήμενος, αὐτὰρ ἀοιδὸς

TH.99   Parches his heart with incessant distrees, and a wandering minstrel

 

TH.100   Μουσάων θεράπων κλεῖα προτέρων ἀνθρώπων

TH.100   Serving the muses then sings of the glorious doings of former

 

TH.101   ὑμνήσει μάκαράς τε θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,

TH.101   Men, and the blessed immortals who hold and inhabit Olympus,

 

TH.102   αἶψ' γε δυσφροσυνέων ἐπιλήθεται οὐδέ τι κηδέων

TH.102   Instantly he will forget disagreeable thoughts and remember

 

TH.103   μέμνηται: ταχέως δὲ παρέτραπε δῶρα θεάων.

TH.103   Nothing of sorrow; the gifts of the goddesses swiftly divert him.

 

 

 

TH.104   χαίρετε τέκνα Διός, δότε δ' ἱμερόεσσαν ἀοιδήν:

TH.104   Hail to the children of Zeus, give us a delectable song and

 

TH.105   κλείετε δ' ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων,

TH.105   Publish the holy descent of immortals existing forever,

 

TH.106   οἳ Γῆς ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος,

TH.106   Those that of old were engendered of Earth and of star-spangled heaven

 

TH.107   Νυκτός τε δνοφερῆς, οὕς θ' ἁλμυρὸς ἔτρεφε Πόντος.

TH.107   Or of mysterious night, even those that were bred by the salt sea.

 

TH.108   εἴπατε δ' ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο

TH.108   Tell now how did the gods and the earth first come into being,

 

TH.109   καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος οἴδματι θυίων

TH.109   Rivers as well, and the limitless sea with its storm-driven swells, and

 

TH.110   ἄστρά τε λαμπετόωντα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν:

TH.110   Also the twinkling stars and the wide-spread heaven above all.

 

TH.111   [οἵ τ' ἐκ τῶν ἐγένοντο, θεοὶ δωτῆρες ἐάων:]

TH.111   Tell how the gods then divided their wealth and appointed their riches,

 

TH.112   ὥς τ' ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο,

TH.112   How they at first got hold of the heights of much-wrinkled Olympus.

 

TH.113   ἠδὲ καὶ ὡς τὰ πρῶτα πολύπτυχον ἔσχον Ὄλυμπον.

TH.113   (blank line)

 

TH.114   ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι

TH.114   Tell me of these things, Muses that dwell on the heights of Olympus,

 

TH.115   ἐξ ἀρχῆς, καὶ εἴπαθ', ὅτι πρῶτον γένετ' αὐτῶν.

TH.115   From the beginning, and say which first of them came into being.

 

 

 

TH.116   ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ': αὐτὰρ ἔπειτα

TH.116   First of all chaos came into existence, thereafter however

 

TH.117   Γαῖ' εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ

TH.117   Broad-bosomed earth took form, the forever immovable seat of

 

TH.118   ἀθανάτων οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,

TH.118   All of the deathless gods who inhabit the heights of Olympus,

 

TH.119   Τάρταρά τ' ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,

TH.119   And murky Tartarus, tucked in a cleft of extensively travelled

 

TH.120   ἠδ' Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,

TH.120   Earth, also Eros, most beautifula god among all the immortals,

 

TH.121   λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων

TH.121   Loosening limbs, dominating the hearts and the minds and the well-laid

 

TH.122   δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

TH.122   Plans both of all the immortals and all of susceptible mankind.

 

 

 

TH.123   ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο:

TH.123   Next out of Chaos with Erebus black Night too was engendered,

 

TH.124   Νυκτὸς δ' αὖτ' Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο,

TH.124   And out of Night were the Aether and Daylight together begotten,

 

TH.125   οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα.

TH.125   Whom she conceived after lying with Erebus lovingly, and bore.

 

 

 

TH.126   Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑωυτῇ

TH.126   Earth to begin with engendered her first born, star-studded Heaven,

 

TH.127   Οὐρανὸν ἀστερόενθ', ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,

TH.127   Equal in size to herself, to conceal her on every side, in

 

TH.128   ὄφρ' εἴη μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί,

TH.128   Order to furnish a solid foundation for the blessed forever.

 

TH.129   γείνατο δ' οὔρεα μακρά, θεᾶν χαρίεντας ἐναύλους

TH.129   Next she gave birth to immense, high mountains, the pleasant retreats of

 

TH.130   Νυμφέων, αἳ ναίουσιν ἀν' οὔρεα βησσήεντα,

TH.130   Goddesses, nymphs who inhabit the glens of the mountainous woodlands.

 

TH.131   ἠδὲ καὶ ἀτρύγετον πέλαγος τέκεν οἴδματι θυῖον,

TH.131   Also she bore the unfathomable deep with its wind-driven swells, the

 

TH.132   Πόντον, ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου: αὐτὰρ ἔπειτα

TH.132   Sea, but without the assistence of love or desire; after she had

 

TH.133   Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα τέκ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην

TH.133   Slept with Uranus (the Sky) she gave birth to the eddying Ocean,

 

TH.134   Κοῖόν τε Κρεῖόν θ' Ὑπερίονά τ' Ἰαπετόν τε

TH.134   Coios and Creios, Hyperion, Iapetus, Thea and Rhea,

 

TH.135   Θείαν τε Ῥείαν τε Θέμιν τε Μνημοσύνην τε

TH.135   Themis, Mnemosyne, golden-wreathed Phoebe and lovable Tethis;

 

TH.136   Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθύν τ' ἐρατεινήν.

TH.136   (blank line)

 

TH.137   τοὺς δὲ μέθ' ὁπλότατος γένετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,

TH.137   Heaven and Earth bore, last of their children, intelligent Cronos,

 

TH.138   δεινότατος παίδων, θαλερὸν δ' ἤχθηρε τοκῆα.

TH.138   Their most redoubtable offspring, who hated his vigorous father.

 

 

 

TH.139   γείνατο δ' αὖ Κύκλωπας ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντας,

TH.139   Earth gave birth to the Cyclopes, superabundant in life-force,

 

TH.140   Βρόντην τε Στερόπην τε καὶ Ἄργην ὀβριμόθυμον,

TH.140   Thunder, Lightning and Flash, who was powerful and stout-hearted,

 

TH.141   οἳ Ζηνὶ βροντήν τ' ἔδοσαν τεῦξάν τε κεραυνόν.

TH.141   Furnishing thunder to Zeus, manufacturing thunderbolts for him.

 

TH.142   οἱ δ' ἤτοι τὰ μὲν ἄλλα θεοῖς ἐναλίγκιοι ἦσαν,

TH.142   Similar were they in every other respect to the gods

 

TH.143   μοῦνος δ' ὀφθαλμὸς μέσσῳ ἐνέκειτο μετώπῳ:

TH.143   Save that a singular eye was set in the midst of their foreheads.

 

TH.144   Κύκλωπες δ' ὄνομ' ἦσαν ἐπώνυμον, οὕνεκ' ἄρά σφεων

TH.144   Cyclopes were their eponymous nicknames, which is to say, "Round Eye,"

 

TH.145   κυκλοτερὴς ὀφθαλμὸς ἕεις ἐνέκειτο μετώπῳ:

TH.145   Seeing a singular circular eye was set in their foreheads.

 

TH.146   ἰσχὺς δ' ἠδὲ βίη καὶ μηχαναὶ ἦσαν ἐπ' ἔργοις.

TH.146   Physical strength, brute force, and mechanical cunning their works showed.

 

 

 

TH.147   ἄλλοι δ' αὖ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο

TH.147   Three other sons were engendered by heaven and earth, who were very

 

TH.148   τρεῖς παῖδες μεγάλοι τε καὶ ὄβριμοι, οὐκ ὀνομαστοί,

TH.148   Mighty and powerful, not to be lightly or frequently mentioned,

 

TH.149   Κόττος τε Βριάρεώς τε Γύγης θ', ὑπερήφανα τέκνα.

TH.149   Cottus, Briareus, Gyges, unruly and troublesome children,

 

TH.150   τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ' ὤμων ἀΐσσοντο,

TH.150   For from their shoulders a hundred hands unattractively sprouted,

 

TH.151   ἄπλαστοι, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα

TH.151   Likewise there grew from the shoulders of each fifty heads on their

 

TH.152   ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν:

TH.152   Bodies. A strength irresistible went with their awful appearance.

 

TH.153   ἰσχὺς δ' ἄπλητος κρατερὴ μεγάλῳ ἐπὶ εἴδει.

TH.153   (blank line)

 

 

 

TH.154   ὅσσοι γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο,

TH.154   Such were the terrible children begotten by heaven on earth and

 

TH.155   δεινότατοι παίδων, σφετέρῳ δ' ἤχθοντο τοκῆι

TH.155   Loathed from the first by their very own father, who, when they were born,

 

TH.156   ἐξ ἀρχῆς: καὶ τῶν μὲν ὅπως τις πρῶτα γένοιτο,

TH.156   Tucked them away in a hole in the earth, and prevented their coming

 

TH.157   πάντας ἀποκρύπτασκε καὶ ἐς φάος οὐκ ἀνίεσκε

TH.157   Up to the light; and Uranus rejoiced in his own evil-doing.

 

TH.158   Γαίης ἐν κευθμῶνι, κακῷ δ' ἐπετέρπετο ἔργῳ,

TH.158   Earth though gigantic was painfully stuffed on the inside and groaned out

 

TH.159   Οὐρανός: δ' ἐντὸς στοναχίζετο Γαῖα πελώρη

TH.159   Loud. She was quick to develop a scheme both cunning and wicked;

 

TH.160   στεινομένη, δολίην δὲ κακὴν ἐπεφράσσατο τέχνην.

TH.160   (blank line)

 

TH.161   αἶψα δὲ ποιήσασα γένος πολιοῦ ἀδάμαντος

TH.161   Swiftly creating an element, grey-coloured iron, of it she

 

TH.162   τεῦξε μέγα δρέπανον καὶ ἐπέφραδε παισὶ φίλοισιν:

TH.162   Fashioned a great big sickle, and said to her dearly-loved children,

 

TH.163   εἶπε δὲ θαρσύνουσα, φίλον τετιημένη ἦτορ:

TH.163   Speaking out boldly, courageously, although afraid in her own heart.

 

TH.164   "παῖδες ἐμοὶ καὶ πατρὸς ἀτασθάλου, αἴ κ' ἐθέλητε

TH.164   "My dear children, begotten, alas! of a reprobate father,

 

TH.165   πείθεσθαι: πατρός κε κακὴν τεισαίμεθα λώβην

TH.165   "Listen to me and obey: let us punish your father's wrong-doing,

 

TH.166   ὑμετέρου: πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα."

TH.166   He was the first to conceive of disgraceful and criminal conduct."

 

 

 

TH.167   ὣς φάτο: τοὺς δ' ἄρα πάντας ἕλεν δέος, οὐδέ τις αὐτῶν

TH.167   That's what she said. They were all of them frozen by fear, so that no one

 

TH.168   φθέγξατο. θαρσήσας δὲ μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης

TH.168   Uttered a word, until mighty, intelligent Cronos took courage

 

TH.169   αἶψ' αὖτις μύθοισι προσηύδα μητέρα κεδνήν:

TH.169   And he addressed in the following words his worshipful mother:

 

TH.170   "μῆτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ' ὑποσχόμενος τελέσαιμι

TH.170   "Mother, I would undertake to accomplish this deed, for I haven't

 

TH.171   ἔργον, ἐπεὶ πατρός γε δυσωνύμου οὐκ ἀλεγίζω

TH.171   Any respect at all for our wretched, unspeakableable father

 

TH.172   ἡμετέρου: πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα."

TH.172   Who was the first to conceive such disgraceful and criminal conduct."

 

 

 

TH.173   ὣς φάτο: γήθησεν δὲ μέγα φρεσὶ Γαῖα πελώρη:

TH.173   So he declared and magnificent earth was heartily gladdened.

 

TH.174   εἷσε δέ μιν κρύψασα λόχῳ, ἐνέθηκε δὲ χερσὶν

TH.174   Taking her son by his hand Earth hid him in ambush, and put a

 

TH.175   ἅρπην καρχαρόδοντα, δόλον δ' ὑπεθήκατο πάντα.

TH.175   Serrated scythe in his hand, and disclosed to him wholly her dire plot.

 

TH.176   ἦλθε δὲ νύκτ' ἐπάγων μέγας Οὐρανός, ἀμφὶ δὲ Γαίῃ

TH.176   Bringing on night, great Uranus visited Gaia desiring

 

TH.177   ἱμείρων φιλότητος ἐπέσχετο, καί ' ἐτανύσθη

TH.177   Amorous intimacy; he extended himself all around and

 

TH.178   πάντῃ: δ' ἐκ λοχέοιο πάϊς ὠρέξατο χειρὶ

TH.178   Over the earth, while his son from his ambush protruded his left hand,

 

TH.179   σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ πελώριον ἔλλαβεν ἅρπην,

TH.179   Taking the formidable broad serrated blade in his right, he

 

TH.180   μακρὴν καρχαρόδοντα, φίλου δ' ἀπὸ μήδεα πατρὸς

TH.180   Hastily cut off his own father's privates and cast them behind him.

 

TH.181   ἐσσυμένως ἤμησε, πάλιν δ' ἔρριψε φέρεσθαι

TH.181   (blank line)

 

TH.182   ἐξοπίσω. τὰ μὲν οὔ τι ἐτώσια ἔκφυγε χειρός:

TH.182   Nor did they fly from his his hand without profit, for Gaia accepted

 

TH.183   ὅσσαι γὰρ ῥαθάμιγγες ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι,

TH.183   All of the blood drops gushing therefrom. When the year was completed

 

TH.184   πάσας δέξατο Γαῖα: περιπλομένων δ' ἐνιαυτῶν

TH.184   Earth gave birth to the Furies as well as the big, strong giants

 

TH.185   γείνατ' Ἐρινῦς τε κρατερὰς μεγάλους τε Γίγαντας,

TH.185   (blank line)

 

TH.186   τεύχεσι λαμπομένους, δολίχ' ἔγχεα χερσὶν ἔχοντας,

TH.186   Splendid in armour and carrying lances and swords in their large hands,

 

TH.187   Νύμφας θ' ἃς Μελίας καλέουσ' ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν.

TH.187   Also the nymphs that are called after ash trees over the boundless

 

TH.188   μήδεα δ' ὡς τὸ πρῶτον ἀποτμήξας ἀδάμαντι

TH.188   Earth. So when Cronos had cut off those members with iron he threw them

 

TH.189   κάββαλ' ἀπ' ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,

TH.189   Straight away down from the dry land in the tumultuous sea surge

 

TH.190   ὣς φέρετ' ἂμ πέλαγος πουλὺν χρόνον, ἀμφὶ δὲ λευκὸς

TH.190   Where they were carried along on the turbulent surface a long time.

 

TH.191   ἀφρὸς ἀπ' ἀθανάτου χροὸς ὤρνυτο: τῷ δ' ἔνι κούρη

TH.191   Round the divine flesh rose up a colorless foam whence a maiden

 

TH.192   ἐθρέφθη: πρῶτον δὲ Κυθήροισι ζαθέοισιν

TH.192   Grew; who at first by the holy island of Cythera drifted,

 

TH.193   ἔπλητ', ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον ἵκετο Κύπρον.

TH.193   Coming at length and at last to the wave-bound island of Cyprus,

 

TH.194   ἐκ δ' ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη

TH.194   Where the inspiring and beautiful goddess set foot, and the grass grew

 

TH.195   ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο: τὴν δ' Ἀφροδίτην

TH.195   Under her tapering feet, whom immortals and mortals together

 

TH.196   [ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐϋστέφανον Κυθέρειαν]

TH.196   Call Aphrodite because she was born from the spume of the sea, and

 

TH.197   κικλήσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ' ἐν ἀφρῷ

TH.197   Beautifully wreathed Cytherea since she arrived at Cythera,

 

TH.198   θρέφθη: ἀτὰρ Κυθέρειαν, ὅτι προσέκυρσε Κυθήροις:

TH.198   Cyprus-engendered because she was born on the sea-isle of Cyprus,

 

TH.199   Κυπρογενέα δ', ὅτι γέντο περικλύστῳ ἐνὶ Κύπρῳ:

TH.199   (blank line)

 

TH.200   ἠδὲ φιλομμειδέα, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη.

TH.200   Genital-loving because she had sprung from sexual organs.

 

TH.201   τῇ δ' Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἕσπετο καλὸς

TH.201   Eros accompanied her, she was followed by comely Desire when

 

TH.202   γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ' ἐς φῦλον ἰούσῃ:

TH.202   First she was born, and she entered at once the immortals' assembly.

 

TH.203   ταύτην δ' ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε

TH.203   Such were the honours allotted to her from the very beginning.

 

TH.204   μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,

TH.204   This was the destined business she played among men and immortals:

 

TH.205   παρθενίους τ' ὀάρους μειδήματά τ' ἐξαπάτας τε

TH.205   Maidenly whispers and smiles and giggles and girlish deception,

 

TH.206   τέρψίν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.

TH.206   Pleasure exquisitely pleasant and love that is sweeter than honey.

 

 

 

TH.207   τοὺς δὲ πατὴρ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέεσκε

TH.207   Mighty Uranus, who was their father, sarcastically named the

 

TH.208   παῖδας νεικείων μέγας Οὐρανός, οὓς τέκεν αὐτός:

TH.208   Sons he himself had begotten, collectively, "strenous Titans",

 

TH.209   φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ μέγα ῥέξαι

TH.209   Saying they'd striven outrageously, strenuously to perform a

 

TH.210   ἔργον, τοῖο δ' ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι.

TH.210   Terrible deed, one for which they would surely be punished hereafter.

 

 

 

TH.211   Νὺξ δ' ἔτεκε στυγερόν τε Μόρον καὶ Κῆρα μέλαιναν

TH.211   Night also bore reprehensible Doom and her relative black Fate;

 

TH.212   καὶ Θάνατον, τέκε δ' Ὕπνον, ἔτικτε δὲ φῦλον Ὀνείρων.

TH.212   She was delivered of Death and of Sleep and the legions of Nightmares.

 

TH.214   δεύτερον αὖ Μῶμον καὶ Ὀιζὺν ἀλγινόεσσαν

TH.213   Afterwards pitch black Night , who'd had intercourse really with no one,

 

TH.213   οὔ τινι κοιμηθεῖσα θεῶν τέκε Νὺξ ἐρεβεννή,

TH.214   Gave birth to bitter Reproach and to Suffering painful and poignant,

 

TH.215   Ἑσπερίδας θ', αἷς μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο

TH.215   And the Hesperides who tend beautiful golden delicious

 

TH.216   χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν:

TH.216   Apples beyond illustrious Ocean, and fruit-bearing trees, too;

 

TH.217   καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους,

TH.217   Also she bore the implacable punishing Furies and three Fates,

 

TH.218   [Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵ τε βροτοῖσι

TH.218   Clotho, Lachesis and Atropos, who at the hour of their birth give

 

TH.219   γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε,]

TH.219   Mankind their personal rations of bad luck and good for their lifetime.

 

TH.220   αἵ τ' ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν,

TH.220   As for the Furies, they prosecute human transgressions, divine too,

 

TH.221   οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,

TH.221   Nor do these goddesses ever relinquish their terrible anger

 

TH.222   πρίν γ' ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν, ὅστις ἁμάρτῃ.

TH.222   Till they repay with maleficent scrutiny every sinner.

 

TH.223   τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι

TH.223   Also deplorable Night bore Nemesis, who is the bane of

 

TH.224   Νὺξ ὀλοή: μετὰ τὴν δ' Ἀπάτην τέκε καὶ Φιλότητα

TH.224   Mortals, and then in succession Deception as well as Affection;

 

TH.225   Γῆράς τ' οὐλόμενον, καὶ Ἔριν τέκε καρτερόθυμον.

TH.225   Likewise lamentable Old Age bore she, and hard-hearted Conflict,

 

TH.226   αὐτὰρ Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα

TH.226   Yet was despicable Conflict the mother of dolorous Labour,

 

TH.227   Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα

TH.227   Brutish Forgetfulness, Hunger and Pains that reduce one to tears and

 

TH.228   Ὑσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ' Ἀνδροκτασίας τε

TH.228   Battles and Fights of all kinds, like Homicide, Manslaughter, Murder,

 

TH.229   Νείκεά τε Ψεύδεά τε Λόγους τ' Ἀμφιλλογίας τε

TH.229   Quarrels and Lies, Hard Words, Altercations, Disputes, even Law Suits,

 

TH.230   Δυσνομίην τ' Ἄτην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν,

TH.230   Civil Disorder and Ruin, which go by their nature together,

 

TH.231   Ὅρκόν θ', ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους

TH.231   Finally Oaths, which of all things on earth worst punishes men when

 

TH.232   πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ:

TH.232   Anyone perjures himself deliberately and is forsworn.

 

 

 

TH.233   Νηρέα δ' ἀψευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Πόντος

TH.233   Nereus, true, unforgetful and honest, was born of the Sea, the

 

TH.234   πρεσβύτατον παίδων: αὐτὰρ καλέουσι γέροντα,

TH.234   Eldest of all of his children, so sometimes they call him the Old Man,

 

TH.235   οὕνεκα νημερτής τε καὶ ἤπιος, οὐδὲ θεμίστων

TH.235   For he is truthful and gentle and never forgetful of justice,

 

TH.236   λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν:

TH.236   Seeing that all of his knowledge tends towards kindness and healing.

 

TH.237   αὖτις δ' αὖ Θαύμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα Φόρκυν

TH.237   Magical Thaumas and arrogant Phorcys again he engendered

 

TH.238   Γαίῃ μισγόμενος καὶ Κητὼ καλλιπάρηον

TH.238   After he coupled with Earth, in addition to pretty-cheeked Ceto

 

TH.239   Εὐρυβίην τ' ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν.

TH.239   Handsome Eurybia with an immoveable heart in her bosom.

 

 

 

TH.240   Νηρῆος δ' ἐγένοντο μεγήριτα τέκνα θεάων

TH.240   These are the loveliest goddesses ever conceived in the fallow

 

TH.241   πόντῳ ἐν ἀτρυγέτῳ καὶ Δωρίδος ἠϋκόμοιο,

TH.241   Sea, and begotten by Nereus mingled in passion with well-kempt

 

TH.242   κούρης Ὠκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖο,

TH.242   Doris, the daughter of Ocean, that perfectly circular river:

 

TH.243   Πρωθώ τ' Εὐκράντη τε Σαώ τ' Ἀμφιτρίτη τε

TH.243   Proto, Eucrante and Sao, together with great Amphitrite,

 

TH.244   Εὐδώρη τε Θέτις τε Γαλήνη τε Γλαύκη τε,

TH.244   Kindly Eudora and Thetis, Galena and Glauce the grey eyed

 

TH.245   Κυμοθόη Σπειώ τε θοὴ Θαλίη τ' ἐρόεσσα

TH.245   And Cymothoe and Speio, and Thoe and Halia, lovely

 

TH.246   Πασιθέη τ' Ἐρατώ τε καὶ Εὐνίκη ῥοδόπηχυς

TH.246   Faced Pasithea, Erato and Eunice who arms are outstandingly rosy,

 

TH.247   καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ Εὐλιμένη καὶ Ἀγαυὴ

TH.247   Charming Melita and fair Eulimena and gracious Agave,

 

TH.248   Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε

TH.248   Doto and Proto and pleasing Pherousa and swift Dynamena,

 

TH.249   Νησαίη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Πρωτομέδεια,

TH.249   Nisaea also, Actaea and Protmedea and Doris,

 

TH.250   Δωρὶς καὶ Πανόπη καὶ εὐειδὴς Γαλάτεια

TH.250   And Panopea and gorgeously formed Galatea and rosy-

 

TH.251   Ἱπποθόη τ' ἐρόεσσα καὶ Ἱππονόη ῥοδόπηχυς

TH.251   Armed Hipponoe and and sexy and sweet Hippothoe, as well as

 

TH.252   Κυμοδόκη θ', κύματ' ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ

TH.252   Slick Cymodoke who smooths out the billows and blasts of the goodly

 

TH.253   πνοιάς τε ζαέων ἀνέμων σὺν Κυματολήγῃ

TH.253   Winds on the fog-covered face of the deep with Cymatolege's

 

TH.254   ῥεῖα πρηΰνει καὶ ἐϋσφύρῳ Ἀμφιτρίτῃ,

TH.254   Help and the help of neat-ankled divine Amphitrite;

 

TH.255   Κυμώ τ' Ἠιόνη τε ἐϋστέφανός θ' Ἁλιμήδη

TH.255   Cymo and also Eione and beautifully-wreathed Alimede,

 

TH.256   Γλαυκονόμη τε φιλομμειδὴς καὶ Ποντοπόρεια

TH.256   Plus Glauconome, whose pleasure is laughter, and Pontoporea

 

TH.257   Λειαγόρη τε καὶ Εὐαγόρη καὶ Λαομέδεια

TH.257   And Leagora. Euagora, Leomedea and fair Polynoe,

 

TH.258   Πουλυνόη τε καὶ Αὐτονόη καὶ Λυσιάνασσα

TH.258   Lysianassa, Euarne (lovely to look at and wholesome

 

TH.259   Εὐάρνη τε φυὴν ἐρατὴ καὶ εἶδος ἄμωμος

TH.259   Naturally) and Psamathe as well with her perfect complexion,

 

TH.260   καὶ Ψαμάθη χαρίεσσα δέμας δίη τε Μενίππη

TH.260   Heavenly Menippe, Neso, Eupompe, Themisto, Pronoe,

 

TH.261   Νησώ τ' Εὐπόμπη τε Θεμιστώ τε Προνόη τε

TH.261   (blank line)

 

TH.262   Νημερτής θ', πατρὸς ἔχει νόον ἀθανάτοιο.

TH.262   Lastly Nemertes whose intellect equals her deathless papa's.

 

TH.263   αὗται μὲν Νηρῆος ἀμύμονος ἐξεγένοντο

TH.263   These are the daughter of Nereus, knowledgeable in all good works.

 

TH.264   κοῦραι πεντήκοντα, ἀμύμονα ἔργ' εἰδυῖαι:

TH.264   (blank line)

 

 

 

TH.265   Θαύμας δ' Ὠκεανοῖο βαθυρρείταο θύγατρα

TH.265   Thaumas was wed to Electra, a daughter of deep-rolling Ocean,

 

TH.266   ἠγάγετ' Ἠλέκτρην: δ' ὠκεῖαν τέκεν Ἶριν

TH.266   Who was the mother of swift-footed Iris as well as the hairy

 

TH.267   ἠϋκόμους θ' Ἁρπυίας, Ἀελλώ τ' Ὠκυπέτην τε,

TH.267   Harpies, Aello and swift Ocypetes, whose quick-moving wings kept

 

TH.268   αἵ ' ἀνέμων πνοιῇσι καὶ οἰωνοῖς ἅμ' ἕπονται

TH.268   Up with the blasts of the winds and the birds, flying quickly as Time

 

TH.269   ὠκείῃς πτερύγεσσι: μεταχρόνιαι γὰρ ἴαλλον.

TH.269   (blank line)

 

 

 

TH.270   Φόρκυι δ' αὖ Κητὼ γραίας τέκε καλλιπαρήους

TH.270   Ceto delivered to Phorcys the Graiai with beautiful faces

 

TH.271   ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς δὴ Γραίας καλέουσιν

TH.271   Who had been grey-haired since birth, so that both the immortals and

 

TH.272   ἀθάνατοί τε θεοὶ χαμαὶ ἐρχόμενοί τ' ἄνθρωποι,

TH.272   Men who inhabit the whole earth call them "old Women" or Graiai,

 

TH.273   Πεμφρηδώ τ' ἐΰπεπλον Ἐνυώ τε κροκόπεπλον,

TH.273   Violet-garbed Pamphedo, Eyo whose garment is saffron;

 

TH.274   Γοργούς θ', αἳ ναίουσι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο

TH.274   Also the Gorgons who dwell far beyond the illustrious Ocean

 

TH.275   ἐσχατιῇ πρὸς νυκτός, ἵν' Ἑσπερίδες λιγύφωνοι,

TH.275   Out on the borders of Night with the shrill-voiced daughters of

 

TH.276   Σθεννώ τ' Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρὰ παθοῦσα:

TH.276   These being Sthenno, Euryale and gruesome Medusa who suffered

 

TH.277   μὲν ἔην θνητή, αἱ δ' ἀθάνατοι καὶ ἀγήρω,

TH.277   Grievously: she was the one who was mortal, the others immortal.

 

TH.278   αἱ δύο: τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο κυανοχαίτης

TH.278   But with Medusa alone black haired Poseidon would lie in

 

TH.279   ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσι.

TH.279   Deep and luxuriant meadows amid all the flowers of springtime.

 

TH.280   τῆς ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν,

TH.280   Later, when Perseus cut off her head, there sprang from her blood great

 

TH.281   ἐξέθορε Χρυσάωρ τε μέγας καὶ Πήγασος ἵππος.

TH.281   Chrysaor, also the winged horse Pegasus, namely the "Spring-Sprung"

 

TH.282   τῷ μὲν ἐπώνυμον ἦν, ὅτ' ἄρ' Ὠκεανοῦ παρὰ πηγὰς

TH.282   Seeing he sprang from the springs that surround the headwaters of Ocean.

 

TH.283   γένθ', δ' ἄορ χρύσειον ἔχων μετὰ χερσὶ φίλῃσι.

TH.283   Chrysaor (Gold Sword) was so called from his grasping a golden

 

TH.284   χὠ μὲν ἀποπτάμενος, προλιπὼν χθόνα μητέρα μήλων,

TH.284   Sword. Winged Pegasus, flying away left behind him the earth, the

 

TH.285   ἵκετ' ἐς ἀθανάτους: Ζηνὸς δ' ἐν δώμασι ναίει

TH.285   Mother of flocks, and approached the immortals and dwells in the halls of

 

TH.286   βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διῒ μητιόεντι:

TH.286   Zeus where he brings the Dispenser of Council his thunder and lightning,

 

TH.287   Χρυσάωρ δ' ἔτεκε τρικέφαλον Γηρυονῆα

TH.287   Meanwhile Chrysaor, having seduced Callirhoe the daughter of far-famed

 

TH.288   μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο:

TH.288   Ocean, begot fell Geryon who had three heads on his shoulders,

 

TH.289   τὸν μὲν ἄρ' ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη

TH.289   Whom overmuscular Heracles killed on the isle Erytheia

 

TH.290   βουσὶ πάρ' εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ

TH.290   The same day that he drove off his broad-browed rambling cattle

 

TH.291   ἤματι τῷ, ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους

TH.291   Even to blessed Tyrins, transversing the fords of the Ocean

 

TH.292   Τίρυνθ' εἰς ἱερήν, διαβὰς πόρον Ὠκεανοῖο,

TH.292   After he'd murdered the herdsman, Eurytion, also his kinsman

 

TH.293   Ὄρθόν τε κτείνας καὶ βουκόλον Εὐρυτίωνα

TH.293   Orthus who lived in a dim homestead beyond glorious Ocean.

 

TH.294   σταθμῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.

TH.294   (blank line)

 

 

 

TH.295   δ' ἔτεκ' ἄλλο πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸς

TH.295   Ceto gave birth to another impossible monster resembling

 

TH.296   θνητοῖς ἀνθρώποις οὐδ' ἀθανάτοισι θεοῖσι,

TH.296   Neither in any respect mere mortals or godly immortals,

 

TH.297   σπῆϊ ἔνι γλαφυρῷ, θείην κρατερόφρον' Ἔχιδναν,

TH.297   Deep in a cavernous hole in the earth, strong-minded Echidna;

 

TH.298   ἥμισυ μὲν νύμφην ἑλικώπιδα καλλιπάρηον,

TH.298   Half of her looked like a nymph, bright-glancing and fair of complexion,

 

TH.299   ἥμισυ δ' αὖτε πέλωρον ὄφιν δεινόν τε μέγαν τε

TH.299   Half of her looked like a monstrous serpent tremendous and dread with

 

TH.300   αἰόλον ὠμηστήν, ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίης.

TH.300   Spots on her skin, who devoured raw flesh in the bowels of blest earth.

 

TH.301   ἔνθα δέ οἱ σπέος ἐστὶ κάτω κοίλῃ ὑπὸ πέτρῃ

TH.301   There was her cave underneath an immovable hollowed-out boulder

 

TH.302   τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ' ἀνθρώπων,

TH.302   Far from the regions of men who are mortal and gods who are deathless;

 

TH.303   ἔνθ' ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν.

TH.303   There the Olympians gave her a glorious dwelling to live in

 

TH.304   δ' ἔρυτ' εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθόνα λυγρὴ Ἔχιδνα,

TH.304   Under the soil of Arima in watchfulness, gruesome Echidna;

 

TH.305   ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.

TH.305   Deathless and ageless that nymph lives all of the days of her lifetime.

 

TH.306   τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητι

TH.306   And with that bright-eyed maiden there coupled in sexual union,

 

TH.307   δεινόν θ' ὑβριστήν τ' ἄνομόν θ' ἑλικώπιδι κούρῃ:

TH.307   So it is said, overbearing and lawless and terrible Typhon.

 

TH.308   δ' ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.

TH.308   Pregnant, Echidna gave birth to the folowing murderous children.

 

TH.309   Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι:

TH.309   Orthus was first to be born, fell Geryon's bloodthirsty hound dog.

 

TH.310   δεύτερον αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειόν,

TH.310   Second she bore an indomitable, an unspeakable monster,

 

TH.311   Κέρβερον ὠμηστήν, Ἀΐδεω κύνα χαλκεόφωνον,

TH.311   Cerberus, eater of raw flesh, Hades' stentorian watch dog.

 

TH.312   πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε:

TH.312   Cerberus had fifty heads and was insolent, reckless and mighty.

 

TH.313   τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτις ἐγείνατο λύγρ' εἰδυῖαν

TH.313   Third she gave birth to the Hydra of Lerna with grisly ideas,

 

TH.314   Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενος Ἥρη

TH.314   Nurtured by white-armed Hera's implacable hatred for strong-armed

 

TH.315   ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ.

TH.315   Heracles, (heir of Amphitryon, by-blow of Zeus), who destroyed the

 

TH.316   καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέϊ χαλκῷ

TH.316   Beast with his pitiless bronze sword, helped by Iolaus and wily

 

TH.317   Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ

TH.317   (blank line)

 

TH.318   Ἡρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης:

TH.318   (blank line)

 

TH.319   δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,

TH.319   Warlike Athena. Now Hydra gave birth to Chimaera a great and

 

TH.320   δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε.

TH.320   Terrible creature, exhaling unquenchable fire, fleet footed,

 

TH.321   τῆς ἦν τρεῖς κεφαλαί: μία μὲν χαροποῖο λέοντος,

TH.321   Strong, who possessed three heafs, of which one was a hideous lion's,

 

TH.322   δὲ χιμαίρης, δ' ὄφιος κρατεροῖο δράκοντος.

TH.322   One was a goat's and the third was a serpent's, a dangerous dragon,

 

TH.323   [πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,

TH.323   Lion in front, at the tail end a snake and a goat in the middle

 

TH.324   δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.]

TH.324   Breathing a blast incandescent and blazing of withering fire.

 

TH.325   τὴν μὲν Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης:

TH.325   Pegasus slew the Chimaera with noble Bellerophon's aid.

 

 

 

TH.326   δ' ἄρα Φῖκ' ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον,

TH.326   But then the Hydra submitting to Orthos gave birth to the deadly

 

TH.327   Ὄρθῳ ὑποδμηθεῖσα, Νεμειαῖόν τε λέοντα,

TH.327   Sphinx, the destruction of Thebes, and the lion that wasted Nemea,

 

TH.328   τόν ' Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτις

TH.328   Whom most respectable Hera the consort of Zeus educated

 

TH.329   γουνοῖσιν κατένασσε Νεμείης, πῆμ' ἀνθρώποις.

TH.329   For devastating the foothills of Mount Nemea, a pest for

 

TH.330   ἔνθ' ἄρ' γ' οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ' ἀνθρώπων,

TH.330   Men, as it preyed on the tribes of mankind who inhabited that land,

 

TH.331   κοιρανέων Τρητοῖο Νεμείης ἠδ' Ἀπέσαντος:

TH.331   Lording it over Apesa and Tretus in hilly Nemea;

 

TH.332   ἀλλά ἲς ἐδάμασσε βίης Ἡρακληείης.

TH.332   Nevertheless the superior strngth of great Hercales whipped it.

 

 

 

TH.333   Κητὼ δ' ὁπλότατον Φόρκυι φιλότητι μιγεῖσα

TH.333   Finally Ceto, united in sexual congress with Phorcys,

 

TH.334   γείνατο δεινὸν ὄφιν, ὃς ἐρεμνῆς κεύθεσι γαίης

TH.334   Brought forth a terrible serpent which down in the hollows of dark earth

 

TH.335   πείρασιν ἐν μεγάλοις παγχρύσεα μῆλα φυλάσσει.

TH.335   On its titanic perimeter watches the solid gold apples;

 

TH.336   τοῦτο μὲν ἐκ Κητοῦς καὶ Φόρκυνος γένος ἐστί.

TH.336   This is the fabulous progeney born to Ceto and Phorcys.

 

 

 

TH.337   Τηθὺς δ' Ὠκεανῷ ποταμοὺς τέκε δινήεντας,

TH.337   Tethys gave birth to the following turbulent rivers by Ocean,

 

TH.338   Νεῖλόν τ' Ἀλφειόν τε καὶ Ἠριδανὸν βαθυδίνην,

TH.338   Namely the Nile and the Alpheius, also the deep Eridanus,

 

TH.339   Στρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ Ἴστρον καλλιρέεθρον

TH.339   Strymon, Menander, as well as the beautiful streams of the Danube,

 

TH.340   Φᾶσίν τε Ῥῆσόν τ' Ἀχελώϊον τ' ἀργυροδίνην

TH.340   Phasis and Rhesus and swift Achelous with its silvery current.

 

TH.341   Νέσσόν τε Ῥοδίον θ' Ἁλιάκμονά θ' Ἑπτάπορόν τε

TH.341   Nessus and Rhodion, deep Haliacmon and swift Heptaporos,

 

TH.342   Γρήνικόν τε καὶ Αἴσηπον θεῖόν τε Σιμοῦντα

TH.342   Granicus, even Aesopus and equally holy Simois,

 

TH.343   Πηνειόν τε καὶ Ἕρμον ἐϋρρείτην τε Κάϊκον

TH.343   Peneus. Hermus amd mighty Suggaris, smooth-flowing Caicus,

 

TH.344   Σαγγάριόν τε μέγαν Λάδωνά τε Παρθένιόν τε

TH.344   Ladon, Parthenius, placid Ardescus and sacred Scamander.

 

TH.345   Εὔηνόν τε καὶ Ἀλδῆσκον θεῖόν τε Σκάμανδρον:

TH.345   (blank line)

 

TH.346   τίκτε δὲ Κουράων ἱερὸν γένος, αἳ κατὰ γαῖαν

TH.346   Thetis gave birth to as well a divine generation of daughters

 

TH.347   ἄνδρας κουρίζουσι σὺν Ἀπόλλωνι ἄνακτι

TH.347   Who on the earth with his lordship Apollo as well as the rivers

 

TH.348   καὶ ποταμοῖς, ταύτην δὲ Διὸς πάρα μοῖραν ἔχουσι,

TH.348   Raise up the children of men, a vocation that Zeus has appointed:

 

TH.349   Πειθώ τ' Ἀδμήτη τε Ἰάνθη τ' Ἠλέκτρη τε

TH.349   Peitho, Admete, Ianthe, Electra and Doris and Prymno,

 

TH.350   Δωρίς τε Πρυμνώ τε καὶ Οὐρανίη θεοειδὴς

TH.350   Heavenly-looking Urania, Hippo and Clymene also,

 

TH.351   Ἱππώ τε Κλυμένη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε

TH.351   Rhodeia and Callirhoe and Zeuxo and Clytie, Iduia

 

TH.352   Ζευξώ τε Κλυτίη τε Ἰδυῖά τε Πασιθόη τε

TH.352   And Pasithoe, Plexaura, Galaxaura and winsome Dione,

 

TH.353   Πληξαύρη τε Γαλαξαύρη τ' ἐρατή τε Διώνη

TH.353   (blank line)

 

TH.354   Μηλόβοσίς τε Θόη τε καὶ εὐειδὴς Πολυδώρη

TH.354   Plus Melobosis and Thoe and sweet-to-behold Polydora,

 

TH.355   Κερκηΐς τε φυὴν ἐρατὴ Πλουτώ τε βοῶπις

TH.355   Cerceis, naturally lovable, Pluto, and cow-eyed Perseis,

 

TH.356   Περσηΐς τ' Ἰάνειρά τ' Ἀκάστη τε Ξάνθη τε

TH.356   Ianeira, Acaste and Xanthe, Petreia and lovely Menestho,

 

TH.357   Πετραίη τ' ἐρόεσσα Μενεσθώ τ' Εὐρώπη τε

TH.357   Also Europa and Metis, as well as Euronyme and, in her yellow

 

TH.358   Μῆτίς τ' Εὐρυνόμη τε Τελεστώ τε κροκόπεπλος

TH.358   Tunic, Telestho, Chriseis and Asia, delightful Calypso,

 

TH.359   Χρυσηΐς τ' Ἀσίη τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ

TH.359   (blank line)

 

TH.360   Εὐδώρη τε Τύχη τε καὶ Ἀμφιρὼ Ὠκυρόη τε

TH.360   Also Eudora and Tyche, Amphitro, and foremost of all them, Styx.

 

TH.361   καὶ Στύξ, δή σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.

TH.361   (blank line)

 

TH.362   αὗται ἄρ' Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος ἐξεγένοντο

TH.362   These are the senior maidens born to the Ocean and Tethys,

 

TH.363   πρεσβύταται κοῦραι: πολλαί γε μέν εἰσι καὶ ἄλλαι:

TH.363   But there are plenty of other trim-ankled and comely

 

TH.364   τρὶς γὰρ χίλιαί εἰσι τανίσφυροι Ὠκεανῖναι,

TH.364   Daughters of Ocean who, scattered about everywhere, altogether

 

TH.365   αἵ ῥα πολυσπερέες γαῖαν καὶ βένθεα λίμνης

TH.365   (blank line)

 

TH.366   πάντῃ ὁμῶς ἐφέπουσι, θεάων ἀγλαὰ τέκνα.

TH.366   Service the earth and the deeps of the waters, a glorious goddess's

 

TH.367   τόσσοι δ' αὖθ' ἕτεροι ποταμοὶ καναχηδὰ ῥέοντες,

TH.367   Children, and such are the other abrupt loud-babbling rivers,

 

TH.368   υἱέες Ὠκεανοῦ, τοὺς γείνατο πότνια Τηθύς:

TH.368   (blank line)

 

TH.369   τῶν ὄνομ' ἀργαλέον πάντων βροτὸν ἄνδρα ἐνισπεῖν,

TH.369   All of whose names it is hard for a man who is mortal to tell, but

 

TH.370   οἱ δὲ ἕκαστοι ἴσασιν, ὅσοι περιναιετάουσι.

TH.370   Those who inhabit the country surrounding them know them in detail.

 

 

 

TH.371   Θεία δ' Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην

TH.371   Theia, seduced by Hyperion, bore the magnificent Sun and

 

TH.372   Ἠῶ θ', πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνει

TH.372   Radiant Moon, also Dawn who appears to all dwellers on earth and

 

TH.373   ἀθανάτοις τε θεοῖσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,

TH.373   To the immortals, the gods who inhabit the spaces of heaven.

 

TH.374   γείναθ' ὑποδμηθεῖσ' Ὑπερίονος ἐν φιλότητι.

TH.374   Lying in congugal union with Crio, superb Eurybia

 

TH.375   Κρείῳ δ' Εὐρυβίη τέκεν ἐν φιλότητι μιγεῖσα

TH.375   Bore to him mighty Astraeus and also magnificent Pallas,

 

TH.376   Ἀστραῖόν τε μέγαν Πάλλαντά τε δῖα θεάων

TH.376   (blank line)

 

TH.377   Πέρσην θ', ὃς καὶ πᾶσι μετέπρεπεν ἰδμοσύνῃσιν.

TH.377   Perses as well, a preeminent sage as compared to all others.

 

TH.378   Ἀστραίῳ δ' Ἠὼς ἀνέμους τέκε καρτεροθύμους,

TH.378   Eos conceived by Astraeus the strong-willed winds, when the goddess

 

TH.379   ἀργεστὴν Ζέφυρον Βορέην τ' αἰψηροκέλευθον

TH.379   Lay in delight with the god: these were Zephyr, the scouring West Wind,

 

TH.380   καὶ Νότον, ἐν φιλότητι θεὰ θεῷ εὐνηθεῖσα.

TH.380   Boreas, rushing and fleet-footed North Wind and Notus the South Wind.

 

TH.381   τοὺς δὲ μέτ' ἀστέρα τίκτεν Ἑωσφόρον Ἠριγένεια

TH.381   Afterwards early-born Eos gave birth to the stars that induct the

 

TH.382   ἄστρά τε λαμπετόωντα, τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται.

TH.382   Dawn, and the rest of the glittering stars such as garland the heavens.

 

 

 

TH.383   Στὺξ δ' ἔτεκ' Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα

TH.383   Styx, eldest daughter of Ocean, from sexual union with Pallas

 

TH.384   Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισι

TH.384   Bore to him emulous Zelos and trim-ankled victorious, Nike,

 

TH.385   καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα.

TH.385   There in their halls, also Kratos and Bios, or Strength and innate Force,

 

TH.386   τῶν οὐκ ἔστ' ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,

TH.386   Glorious children, whose home was not anywhere other than Zeus's,

 

TH.387   οὐδ' ὁδός, ὅππῃ μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύει,

TH.387   Having no place and no way save where the divinity led them,

 

TH.388   ἀλλ' αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.

TH.388   But they are dwelling forever at Zeus the deep thunder's side as

 

TH.389   ὣς γὰρ ἐβούλευσε Στὺξ ἄφθιτος Ὠκεανίνη

TH.389   Styx their unwithering mother the daughter of Ocean decided

 

TH.390   ἤματι τῷ, ὅτε πάντας Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς

TH.390   On the same day the Olympian star-bright hurler of lightning

 

TH.391   ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,

TH.391   Summoned together the holy immortals to mighty Olympus,

 

TH.392   εἶπε δ', ὃς ἂν μετὰ εἷο θεῶν Τιτῆσι μάχοιτο,

TH.392   Saying if one of the gods were to fight at his side with the Titans

 

TH.393   μή τιν' ἀπορραίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστον

TH.393   He would not cast him aside from his rights but that everyone should

 

TH.394   ἑξέμεν ἣν τὸ πάρος γε μετ' ἀθανάτοισι θεοῖσι.

TH.394   All of his previous honours and offices with the immortals.

 

TH.395   τὸν δ' ἔφαθ', ὅστις ἄτιμος ὑπὸ Κρόνου ἠδ' ἀγέραστος,

TH.395   Further he said that whoever had gone without honour or office

 

TH.396   τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, θέμις ἐστίν.

TH.396   Under old Cronos would come into honours and offices justly.

 

TH.397   ἦλθε δ' ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος Οὔλυμπόνδε

TH.397   Styx the undying was first of the gods in approaching Olympus,

 

TH.398   σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός:

TH.398   Bringing her children, advised by her wise and affectionate father.

 

TH.399   τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα ἔδωκεν.

TH.399   Zeus in his gratitude honoured her, giving her excellent presents,

 

TH.400   αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκον,

TH.400   Making her function to serve as the solemn oath of the great gods,

 

TH.401   παῖδας δ' ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτας εἶναι.

TH.401   Making her children for all of their days coinhabitants with him.

 

TH.402   ὣς δ' αὔτως πάντεσσι διαμπερές, ὥς περ ὑπέστη,

TH.402   Such and in so many words was his promise which he implemented

 

TH.403   ἐξετέλεσσ': αὐτὸς δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει.

TH.403   Thoroughly. Great is the power he wields and his kingship is mighty.

 

 

 

TH.404   Φοίβη δ' αὖ Κοίου πολυήρατον ἦλθεν ἐς εὐνήν:

TH.404   Phoebe anon entered into the comfortable bed of Coeus

 

TH.405   κυσαμένη δἤπειτα θεὰ θεοῦ ἐν φιλότητι

TH.405   Where she conceived the result of the love of a god for a goddess,

 

TH.406   Λητὼ κυανόπεπλον ἐγείνατο, μείλιχον αἰεί,

TH.406   Then she gave birth to sub-fusc-robed Leto, eternally pleasant,

 

TH.407   ἤπιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,

TH.407   Kind to all men that are mortal and gods who of course are immortal,

 

TH.408   μείλιχον ἐξ ἀρχῆς, ἀγανώτατον ἐντὸς Ὀλύμπου.

TH.408   Pleasantest from the beginning, agreeably mild on Olympus.

 

TH.409   γείνατο δ' Ἀστερίην εὐώνυμον, ἥν ποτε Πέρσης

TH.409   Next she gave birth to Asteria, well-named goddess whom Perses

 

TH.410   ἠγάγετ' ἐς μέγα δῶμα φίλην κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.

TH.410   Took home once to his marvellous house to be known as his dear wife.

 

TH.411   δ' ὑποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντων

TH.411   She, being pregnant, gave birth unto Hecate Hell-cat whom highest

 

TH.412   Ζεὺς Κρονίδης τίμησε: πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,

TH.412   Zeus son of Cronos esteemed, and he gave her splendiferous presents,

 

TH.413   μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.

TH.413   Namely a part of the earth and her share in the fallow sea-bed;

 

TH.414   δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπ' οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆς,

TH.414   She has an honourable place also in star-spangled heaven,

 

TH.415   ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα.

TH.415   And she is glorified most of all by the gods who are deathless.

 

TH.416   καὶ γὰρ νῦν, ὅτε πού τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων

TH.416   So nowadays when one of the earth-dwelling brethren performs the

 

TH.417   ἔρδων ἱερὰ καλὰ κατὰ νόμον ἱλάσκηται,

TH.417   Beautful rites in accordance with custom and prays to the gods he

 

TH.418   κικλήσκει Ἑκάτην: πολλή τέ οἱ ἕσπετο τιμὴ

TH.418   Calls upon Hecate. Full and abundant the honour that follows

 

TH.419   ῥεῖα μάλ', πρόφρων γε θεὰ ὑποδέξεται εὐχάς,

TH.419   Easily him whose prayers the considerate goddess receives well,

 

TH.420   καί τέ οἱ ὄλβον ὀπάζει, ἐπεὶ δύναμίς γε πάρεστιν.

TH.420   (blank line)

 

TH.421   ὅσσοι γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο

TH.421   For of such as were born of the Earth and the Sky-God she also

 

TH.422   καὶ τιμὴν ἔλαχον, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων:

TH.422   Garnered respect, and of all she posseses the lot that is her due.

 

TH.423   οὐδέ τί μιν Κρονίδης ἐβιήσατο οὐδέ τ' ἀπηύρα,

TH.423   Zeus son of Cronos in nothing abused her and took nothing from her

 

TH.424   ὅσσ' ἔλαχεν Τιτῆσι μέτα προτέροισι θεοῖσιν,

TH.424   That was in gift to the Titanic gods who came earlier, rather

 

TH.425   ἀλλ' ἔχει, ὡς τὸ πρῶτον ἀπ' ἀρχῆς ἔπλετο δασμός.

TH.425   She holds on, as at first the inital division decided,

 

TH.426   οὐδ', ὅτι μουνογενής, ἧσσον θεὰ ἔμμορε τιμῆς

TH.426   And wields her ancient rights on the earth, on the sea and in heaven;

 

TH.427   καὶ γεράων γαίῃ τε καὶ οὐρανῷ ἠδὲ θαλάσσῃ,

TH.427   (blank line)

 

TH.428   ἀλλ' ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ Ζεὺς τίεται αὐτήν.

TH.428   But yet much more still Zeus presents her in kindness:

 

TH.429   δ' ἐθέλῃ, μεγάλως παραγίνεται ἠδ' ὀνίνησιν:

TH.429   Sitting by reverend kings enthroned she assists them in judgement.

 

TH.434   ἔν τε δίκῃ βασιλεῦσι παρ' αἰδοίοισι καθίζει,

TH.430   Him whom she wants to she mightily gives good things in abundance.

 

TH.430   ἔν τ' ἀγορῇ λαοῖσι μεταπρέπει, ὅν κ' ἐθέλῃσιν:

TH.431   So in the forum of folk she advances the man whom she favours

 

TH.431   ἠδ' ὁπότ' ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσωνται

TH.432   And when for mortal combat men buckle their cuirasses up then,

 

TH.432   ἀνέρες, ἔνθα θεὰ παραγίνεται, οἷς κ' ἐθέλῃσι

TH.433   Lo! there is Hecate also, and unto such men as she wishes

 

TH.433   νίκην προφρονέως ὀπάσαι καὶ κῦδος ὀρέξαι.

TH.434   Easily offers victory, loading her servants with honour.

 

TH.435   ἐσθλὴ δ' ἱππήεσσι παρεστάμεν, οἷς κ' ἐθέλῃσιν:

TH.435   Fair is she likewise when men contend in their beautiful contests

 

TH.436   ἐσθλὴ δ' αὖθ' ὁπότ' ἄνδρες ἀεθλεύωσ' ἐν ἀγῶνι:

TH.436   For in that instance as well she is present to honour and profit

 

TH.437   ἔνθα θεὰ καὶ τοῖς παραγίνεται ἠδ' ὀνίνησι:

TH.437   One who by strength and by prowess prevails in athletics and will with

 

TH.438   νικήσας δὲ βίῃ καὶ κάρτει, καλὸν ἄεθλον

TH.438   Ease win first prize and elatedly bring it back home to his parents.

 

TH.439   ῥεῖα φέρει χαίρων τε, τοκεῦσι δὲ κῦδος ὀπάζει.

TH.439   Nobly she stands by the horsmen she favours, and as for the sailors,

 

TH.440   καὶ τοῖς, οἳ γλαυκὴν δυσπέμφελον ἐργάζονται,

TH.440   Men who work hard on the snot-coloured, comfortless sea when

 

TH.441   εὔχονται δ' Ἑκάτῃ καὶ ἐρικτύπῳ ἐννοσιγαίῳ,

TH.441   Ever they pray unto her and the discordant, earth-moving Sea Lord,

 

TH.442   ῥηϊδίως ἄγρην κυδρὴ θεὸς ὤπασε πολλήν,

TH.442   Readily Hecate sends a great haul for their nets, but should that be her pleasure,

 

TH.443   ῥεῖα δ' ἀφείλετο φαινομένην, ἐθέλουσά γε θυμῷ.

TH.443   Readily takes it away when she wishes as soon as they've seen it.

 

TH.444   ἐσθλὴ δ' ἐν σταθμοῖσι σὺν Ἑρμῇ ληΐδ' ἀέξειν:

TH.444   Also she helps in the barn beside Hermes in feeding the livestock,

 

TH.445   βουκολίας δὲ βοῶν τε καὶ αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν

TH.445   Herding the cattle; she droves congregations of wandering goats and

 

TH.446   ποίμνας τ' εἰροπόκων ὀΐων, θυμῷ γ' ἐθέλουσα,

TH.446   Flocks of shambling sheep; if she wishs she may increase them

 

TH.447   ἐξ ὀλίγων βριάει κἀκ πολλῶν μείονα θῆκεν.

TH.447   Or may diminish their number, making a few out of many.

 

TH.448   οὕτω τοι καὶ μουνογενὴς ἐκ μητρὸς ἐοῦσα

TH.448   Thus as she is the only born child of her mother,

 

TH.449   πᾶσι μετ' ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσι.

TH.449   Thereafter she is honored among all the divine immortals

 

TH.450   θῆκε δέ μιν Κρονίδης κουροτρόφον, οἳ μετ' ἐκείνην

TH.450   And Zeus made her the nanny of all mortal children

 

TH.451   ὀφθαλμοῖσιν ἴδοντο φάος πολυδερκέος Ἠοῦς.

TH.451   Who with their own eyes thereafter behold the light of the sunrise.

 

TH.452   οὕτως ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, αἳ δέ τε τιμαί.

TH.452   So she was born from the start the nurse of these children and these

 

TH.453   Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα,

TH.453   Were her honors. But Rhea, submitting to Cronos bore splendid

 

TH.454   Ἱστίην Δήμητρα καὶ Ἥρην χρυσοπέδιλον,

TH.454   Offspring, Hestia, also Demeter and Hera whose sandals are golden,

 

TH.455   ἴφθιμόν τ' Ἀΐδην, ὃς ὑπὸ χθονὶ δώματα ναίει

TH.455   Powerful, strong-armed Hades who under the earth makes his dwelling

 

TH.456   νηλεὲς ἦτορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον ἐννοσίγαιον,

TH.456   (Pitiless his disposition) Poseidon the crashing erathg-quaker

 

TH.457   Ζῆνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρ' ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,

TH.457   As well, and Zeus the far-planner, father of gods and of men too,

 

TH.458   τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆς πελεμίζεται εὐρεῖα χθών.

TH.458   Under the force of whose thunder the wide earth shivers in terror.

 

 

 

TH.459   καὶ τοὺς μὲν κατέπινε μέγας Κρόνος, ὥς τις ἕκαστος

TH.459   These every one great Cronos gobbled down whole as they issued

 

TH.460   νηδύος ἐξ ἱερῆς μητρὸς πρὸς γούναθ' ἵκοιτο,

TH.460   Each from the womb of their sacred mother to sit on her lap, for

 

TH.461   τὰ φρονέων, ἵνα μή τις ἀγαυῶν *Οὐρανιώνων

TH.461   Thus he intended that no one else of the children of heaven

 

TH.462   ἄλλος ἐν ἀθανάτοισιν ἔχοι βασιληΐδα τιμήν.

TH.462   Should wield regal authority ever among the immortals.

 

TH.463   πεύθετο γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος

TH.463   For he had learned from Earth and from star-spangled heaven that he was

 

TH.464   οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ παιδὶ δαμῆναι,

TH.464   Doomed to be overcome by his very own son, namely Zeus,

 

TH.465   καὶ κρατερῷ περ ἐόντι, Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς.

TH.465   Strong as he was through the plot of the same, though yet unconceived god

 

TH.466   τῷ γ' ἄρ' οὐκ ἀλαοσκοπιὴν ἔχεν, ἀλλὰ δοκεύων

TH.466   On this account he mounted no purblind vigil, but watching

 

TH.467   παῖδας ἑοὺς κατέπινε: Ῥέην δ' ἔχε πένθος ἄλαστον.

TH.467   Out, he devoured his offsring. Terrible grief possessed Rhea

 

TH.468   ἀλλ' ὅτε δὴ Δί' ἔμελλε θεῶν πατέρ' ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν

TH.468   When she was going to bear Zeus father of men and immortals;

 

TH.469   τέξεσθαι, τότ' ἔπειτα φίλους λιτάνευε τοκῆας

TH.469   Then she implored her own dear parents, Earth and star-strewn Heaven

 

TH.470   τοὺς αὐτῆς, Γαῖάν τε καὶ Οὐρανὸν ἀστερόεντα,

TH.470   To help her come up with some plan, how she might give birth in secret

 

TH.471   μῆτιν συμφράσσασθαι, ὅπως λελάθοιτο τεκοῦσα

TH.471   To her own dear son, and how devious Time might be punished

 

TH.472   παῖδα φίλον, τείσαιτο δ' ἐρινῦς πατρὸς ἑοῖο

TH.472   For what he'd done to his father and for ingesting his children.

 

TH.473   παίδων [θ'] οὓς κατέπινε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης.

TH.473   (blank line)

 

TH.474   οἱ δὲ θυγατρὶ φίλῃ μάλα μὲν κλύον ἠδ' ἐπίθοντο,

TH.474   Thoroughly they understood and obeyed their favourite daughter.

 

TH.475   καί οἱ πεφραδέτην, ὅσα περ πέπρωτο γενέσθαι

TH.475   They foretold to her everything that was fated to happen

 

TH.476   ἀμφὶ Κρόνῳ βασιλῆϊ καὶ υἱέϊ καρτεροθύμῳ:

TH.476   Concerning his majesy Cronos and his strong-minded son Zeus.

 

TH.477   πέμψαν δ' ἐς Λύκτον, Κρήτης ἐς πίονα δῆμον,

TH.477   They sent Rhea to Lyctos, in the fertile country of Crete.

 

TH.478   ὁππότ' ἄρ' ὁπλότατον παίδων ἤμελλε τεκέσθαι,

TH.478   When she was ready she gave birth to the last of her children,

 

TH.479   Ζῆνα μέγαν: τὸν μέν οἱ ἐδέξατο Γαῖα πελώρη

TH.479   Great Zeus, and her Earth-mother took him from Rhea in broad Crete

 

TH.480   Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ τρεφέμεν ἀτιταλλέμεναί τε.

TH.480   To nourish the child and as matrilineal grandmother rear him.

 

TH.481   ἔνθά μιν ἷκτο φέρουσα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν,

TH.481   Then came Earth in a hurry transporting the new-born child through the dark night

 

TH.482   πρώτην ἐς Λύκτον: κρύψεν δέ χερσὶ λαβοῦσα

TH.482   First into Lyctos, where taking the babe in her arms she concealed him

 

TH.483   ἄντρῳ ἐν ἠλιβάτῳ, ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίης,

TH.483   Deep in a high-roofed cave in the sacred earth in the secretive, hidden

 

TH.484   Αἰγαίῳ ἐν ὄρει πεπυκασμένῳ ὑλήεντι.

TH.484   Hollows beneath the luxuriant forests that clothe Mt Aegeum.

 

TH.485   τῷ δὲ σπαργανίσασα μέγαν λίθον ἐγγυάλιξεν

TH.485   But to the earlier Lord of the gods, the scion of Heaven,

 

TH.486   Οὐρανίδῃ μέγ' ἄνακτι, θεῶν προτέρων βασιλῆϊ.

TH.486   Earth proferred a great big rock that was wrapped up in swaddling

 

TH.487   τὸν τόθ' ἑλὼν χείρεσσιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύν,

TH.487   Bands, and he grabbed it and shoved it all the way down in his belly.

 

TH.488   σχέτλιος, οὐδ' ἐνόησε μετὰ φρεσίν, ὥς οἱ ὀπίσσω

TH.488   Nor did he guess in his heart hat his son, unhurt and unvanquished,

 

TH.489   ἀντὶ λίθου ἑὸς υἱὸς ἀνίκητος καὶ ἀκηδὴς

TH.489   Had been left in lieu of a stone, and by force and the strength of his hands would

 

TH.490   λείπεθ', μιν τάχ' ἔμελλε βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσας

TH.490   Soon subdue him and take all his honours and rule the immorrtals.

 

TH.491   τιμῆς ἐξελάαν, δ' ἐν ἀθανάτοισιν ἀνάξειν.

TH.491   (blank line)

 

 

 

TH.492   καρπαλίμως δ' ἄρ' ἔπειτα μένος καὶ φαίδιμα γυῖα

TH.492   Swifty therafter the strength and the glorious limbs of the new and

 

TH.493   ηὔξετο τοῖο ἄνακτος: ἐπιπλομένου δ' ἐνιαυτοῦ,

TH.493   Future king were augmented and grew. As the years in their passage

 

TH.494   Γαίης ἐννεσίῃσι πολυφραδέεσσι δολωθείς,

TH.494   Rolled on, great Cronos, whose counsels are crooked, misled by

 

TH.495   ὃν γόνον ἂψ ἀνέηκε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης,

TH.495   Gaia's subtle persuasions, vomited up his own offspring.

 

TH.496   νικηθεὶς τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸς ἑοῖο.

TH.496   But first he brought up the stone which was the last thing he had swallowed--

 

TH.497   πρῶτον δ' ἐξήμησε λίθον, πύματον καταπίνων:

TH.497   (blank line)

 

TH.498   τὸν μὲν Ζεὺς στήριξε κατὰ χθονὸς εὐρυοδείης

TH.498   Zeus erected that stone in the midst of the wide-travelled earth at

 

TH.499   Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, γυάλοις ὕπο Παρνησσοῖο,

TH.499   Pytho, that great, good place, under the bosky glens of Parnassus

 

TH.500   σῆμ' ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσι.

TH.500   To be a sign thereafter, a marvel to men who are mortal.

 

 

 

TH.501   λῦσε δὲ πατροκασιγνήτους ὀλοῶν ὑπὸ δεσμῶν,

TH.501   Then he unloosed from their grievous bonds all Cronos's brothers,

 

TH.502   Οὐρανίδας, οὓς δῆσε πατὴρ ἀεσιφροσύνῃσιν:

TH.502   Heaven's descendants, whom Cronos their father had thoughtlessly put down.

 

TH.503   οἵ οἱ ἀπεμνήσαντο χάριν εὐεργεσιάων,

TH.503   And they rememberd their brother in gratitude for all his kind deeds

 

TH.504   δῶκαν δὲ βροντὴν ἠδ' αἰθαλόεντα κεραυνὸν

TH.504   And in their gratitude gave him the thunder and dazzling lightning

 

TH.505   καὶ στεροπήν: τὸ πρὶν δὲ πελώρη Γαῖα κεκεύθει:

TH.505   Bolts which prodigious earth had concealed in her innermost parts. So

 

TH.506   τοῖς πίσυνος θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.

TH.506   Trusting in these dread weapons he reigned over men and immortals.

 

 

 

TH.507   κούρην δ' Ἰαπετὸς καλλίσφυρον Ὠκεανίνην

TH.507   Thereafter Iapetus married Climene beautiful daughter of Ocean,

 

TH.508   ἠγάγετο Κλυμένην καὶ ὁμὸν λέχος εἰσανέβαινεν.

TH.508   Her of the shapely ankles, and led her up their bedroom.

 

TH.509   δέ οἱ Ἄτλαντα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα,

TH.509   Climene bore to her husband a stout-hearted son named Atlas.

 

TH.510   τίκτε δ' ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ Προμηθέα,

TH.510   Also she bore him Monoetius, highly respected, as well as

 

TH.511   ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοόν τ' Ἐπιμηθέα:

TH.511   Clever Prometheus, toosharp-witted, and false Epimetheus

 

TH.512   ὃς κακὸν ἐξ ἀρχῆς γένετ' ἀνδράσιν ἀλφηστῇσι:

TH.512   From the beginnng pernicious, an evil to wheat-eating mortals.

 

TH.513   πρῶτος γάρ ῥα Διὸς πλαστὴν ὑπέδεκτο γυναῖκα

TH.513   He was the first to receive from Zeus the maiden Pandora

 

TH.514   παρθένον. ὑβριστὴν δὲ Μενοίτιον εὐρύοπα Ζεὺς

TH.514   Whom he had fashioned. But far-sighted Zeus dispatched Monoetius down to

 

TH.515   εἰς ἔρεβος κατέπεμψε βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ

TH.515   Erebos gateway to Hades, striking him down with a blazing

 

TH.516   εἵνεκ' ἀτασθαλίης τε καὶ ἠνορέης ὑπερόπλου.

TH.516   Thunderbolt for his unreason and overwhelming presumption.

 

TH.517   Ἄτλας δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης,

TH.517   Atlas upholds the broad heavens by force of necessity at the

 

TH.518   πείρασιν ἐν γαίης πρόπαρ Ἑσπερίδων λιγυφώνων

TH.518   Ends of the earth where he stands near the Hesperides who sing

 

TH.519   ἑστηώς, κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσι:

TH.519   Purely, supporting the sky on his head and his muscular shoulders:

 

TH.520   ταύτην γάρ οἱ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα Ζεύς.

TH.520   Such was the destiny that wise Zeus decided for Atlas.

 

TH.521   δῆσε δ' ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθέα ποικιλόβουλον,

TH.521   He chained devious, wily Prometheus tightly in chains too

 

TH.522   δεσμοῖς ἀργαλέοισι, μέσον διὰ κίον' ἐλάσσας:

TH.522   Tough to escape from, terrible bonds, and skewered his middle.

 

TH.523   καί οἱ ἐπ' αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον: αὐτὰρ γ' ἧπαρ

TH.523   Furthermore on him he set a long-pinioned eagle to eat his

 

TH.524   ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ' ἀέξετο ἶσον ἁπάντῃ

TH.524   Immortal liver, which grew overnight just as much as that bird with

 

TH.525   νυκτός, ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις.

TH.525   Tapering wings had eaten during the whole day preceding.

 

TH.526   τὸν μὲν ἄρ' Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱὸς

TH.526   This big bird the courageous son of tapering-ankled Alcmene,

 

TH.527   Ἡρακλέης ἔκτεινε, κακὴν δ' ἀπὸ νοῦσον ἄλαλκεν

TH.527   Heracles, killed, thus freeing Iapetus' son from that evil

 

TH.528   Ἰαπετιονίδῃ καὶ ἐλύσατο δυσφροσυνάων,

TH.528   Pest; on the spot he releaed him from all his discomfort and torment,

 

TH.529   οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμπίου ὕψι μέδοντος,

TH.529   With the connivance of paramount Zeus, king of Olympus,

 

TH.530   ὄφρ' Ἡρακλῆος Θηβαγενέος κλέος εἴη

TH.530   So the renown and repute of Heracles, who was a Theban

 

TH.531   πλεῖον ἔτ' τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν.

TH.531   Born, might increase even more over the generous earth.

 

TH.532   ταῦτ' ἄρα ἁζόμενος τίμα ἀριδείκετον υἱόν:

TH.532   Taking account of all this, Zeus honoured his glorious son and,

 

TH.533   καί περ χωόμενος παύθη χόλου, ὃν πρὶν ἔχεσκεν,

TH.533   Though he was angry indeed, he abated his previous anger

 

TH.534   οὕνεκ' ἐρίζετο βουλὰς ὑπερμενέϊ Κρονίωνι.

TH.534   Because Prometheus flaunted the counsels of almighty Zeus.

 

 

 

TH.535   καὶ γὰρ ὅτ' ἐκρίνοντο θεοὶ θνητοί τ' ἄνθρωποι

TH.535   Men had distinguished themselves from the gods at Mecone

 

TH.536   Μηκώνῃ, τότ' ἔπειτα μέγαν βοῦν πρόφρονι θυμῷ

TH.536   Just, when foresightful Prometheus brashly dissected a big ox,

 

TH.537   δασσάμενος προύθηκε, Διὸς νόον ἐξαπαφίσκων.

TH.537   Dishing up servings to each, and seeking to bamboozle smart Zeus.

 

TH.538   τῷ μὲν γὰρ σάρκάς τε καὶ ἔγκατα πίονα δημῷ

TH.538   Slyly in front of the others he set flesh, also the innards

 

TH.539   ἐν ῥινῷ κατέθηκε, καλύψας γαστρὶ βοείῃ,

TH.539   Rich with the juiciest fat near the hide, half-hid by the ox's

 

TH.540   τοῖς δ' αὖτ' ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ

TH.540   Belly; to Zeus he served white bones which by artifice and low

 

TH.541   εὐθετίσας κατέθηκε, καλύψας ἀργέτι δημῷ.

TH.541   Cunnning he dished up disguised in the glistening fat of the bullock.

 

TH.542   δὴ τότε μιν προσέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε:

TH.542   Then to Prometheus spoke the father of gods and of mankind:

 

TH.543   "Ἰαπετιονίδη, πάντων ἀριδείκετ' ἀνάκτων,

TH.543   'Son of Iapetus, most magnifcent of all the princes

 

TH.544   πέπον, ὡς ἑτεροζήλως διεδάσσαο μοίρας."

TH.544   See how invidiously, old son, you divided the servings.'

 

TH.545   ὣς φάτο κερτομέων Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς:

TH.545   So said thundering Zeus, everlastingly shrewd and all-knowing.

 

TH.546   τὸν δ' αὖτε προσέειπε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης,

TH.546   Crookedly scheming Prometheus answered him something as follows;

 

TH.547   ἦκ' ἐπιμειδήσας, δολίης δ' οὐ λήθετο τέχνης:

TH.547   Slyly he smiled to himself as he thought of his crafty deception.

 

TH.548   "Ζεῦ κύδιστε μέγιστε θεῶν αἰειγενετάων,

TH.548   'Zeus, most honoured and greatest of gods whose race is forever,

 

TH.549   τῶν δ' ἕλευ ὁπποτέρην σε ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἀνώγει."

TH.549   Take of the pieces whichever the heart in your bosom inclines to.'

 

TH.550   φῆ ῥα δολοφρονέων: Ζεὺς δ' ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς

TH.550   So he declared as he pondered deceit, but Zeus whose reflections

 

TH.551   γνῶ ' οὐδ' ἠγνοίησε δόλον: κακὰ δ' ὄσσετο θυμῷ

TH.551   Are indestructible knew and was quick to see through through the deception,

 

TH.552   θνητοῖς ἀνθρώποισι, τὰ καὶ τελέεσθαι ἔμελλε.

TH.552   And he foresaw in his heart much evil for men which would follow.

 

TH.553   χερσὶ δ' γ' ἀμφοτέρῃσιν ἀνείλετο λευκὸν ἄλειφαρ,

TH.553   Taking the white fat up in both hands Zeus grew very angry;

 

TH.554   χώσατο δὲ φρένας ἀμφί, χόλος δέ μιν ἵκετο θυμόν,

TH.554   Anger possessed his mind the minute he noticed the ox's

 

TH.555   ὡς ἴδεν ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ.

TH.555   White bones underneath, and discovered Prometheus crafty deception.

 

TH.556   ἐκ τοῦ δ' ἀθανάτοισιν ἐπὶ χθονὶ φῦλ' ἀνθρώπων

TH.556   That is the reason the races of men all over the earth burn

 

TH.557   καίουσ' ὀστέα λευκὰ θυηέντων ἐπὶ βωμῶν.

TH.557   White bones to the blessed immortals on incense-redolent altars.

 

 

 

TH.558   τὸν δὲ μέγ' ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς:

TH.558   Then Zeus who gathers the clouds addressed him in bitter vexation,

 

TH.559   "Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,

TH.559   'Iapetus' son, over all of the others exceedingly smart and

 

TH.560   πέπον, οὐκ ἄρα πω δολίης ἐπελήθεο τέχνης."

TH.560   Knowledgeable, old fellow, you haven't forgotten your cunning!'

 

TH.561   ὣς φάτο χωόμενος Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.

TH.561   This is the reason why Zeus, being angry, whose wisdom is deathless

 

TH.562   ἐκ τούτου δἤπειτα χόλου μεμνημένος αἰεὶ

TH.562   Did not give inexhaustible fire and its power to the race of

 

TH.563   οὐκ ἐδίδου μελίῃσι πυρὸς μένος ἀκαμάτοιο

TH.563   Mankind engendered of ash trees who dwell on the face of the earth.

 

TH.564   θνητοῖς ἀνθρώποις οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν:

TH.564   (blank line)

 

TH.565   ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐῢς πάϊς Ἰαπετοῖο

TH.565   But Prometheus, Iapetus' brave son thoroughly fooled him,

 

TH.566   κλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον αὐγὴν

TH.566   For he stole inexhaustible fire whose blaze can be seen from

 

TH.567   ἐν κοίλῳ νάρθηκι: δάκεν δ' ἄρα νειόθι θυμὸν

TH.567   Far off in a hollow cane, which wounded profoundly the mind of

 

TH.568   Ζῆν' ὑψιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἦτορ,

TH.568   Zeus who thunders aloft, and his fond heart grew very angry

 

TH.569   ὡς ἴδ' ἐν ἀνθρώποισι πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν.

TH.569   Seeing the twinkle of fire from afar among men who are mortal.

 

 

 

TH.570   αὐτίκα δ' ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισι:

TH.570   Straightaway Zeus prepared for them evil in place of purloined fire.

 

TH.571   γαίης γὰρ σύμπλασσε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις

TH.571   Famous Hephaestus the lame god molded of water and earth the

 

TH.572   παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς:

TH.572   Shape of a shamefast maiden by Zeus's advice and divine will.

 

TH.573   ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη

TH.573   Then Athena, the grey-eyed goddess clad her and dresssed her

 

TH.574   ἀργυφέῃ ἐσθῆτι: κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην

TH.574   Up in a silvery garment. Down from her head she unveiled a

 

TH.575   δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θαῦμα ἰδέσθαι:

TH.575   Finely embroidered veil with her hands, a most marvellous sight; with

 

TH.576   [ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνους νεοθηλέας, ἄνθεα ποίης,

TH.576   Lovely garlands of new-grown wildflowers Pallas Athene

 

TH.577   ἱμερτοὺς περίθηκε καρήατι Παλλὰς Ἀθήνη:]

TH.577   Crowned her. Also a garland of gold she put on her head which

 

TH.578   ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν ἔθηκε,

TH.578   Celebrated Hephaestus the lame one made with his own hands,

 

TH.579   τὴν αὐτὸς ποίησε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις

TH.579   Artfully fashioning it as a favour to fatherly Zeus.

 

TH.580   ἀσκήσας παλάμῃσι, χαριζόμενος Διῒ πατρί.

TH.580   On it was wrought much intricate workmanship, wonderful to be

 

TH.581   τῇ δ' ἔνι δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, θαῦμα ἰδέσθαι,

TH.581   Seen; of the monstrous creatures the sea and the dry land

 

TH.582   κνώδαλ' ὅσ' ἤπειρος δεινὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα:

TH.582   Nourish, he put many on it--so radiant beauty and splendour

 

TH.583   τῶν γε πόλλ' ἐνέθηκε, χάρις δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄητο,

TH.583   Shone from it--creatures so lifelike one might suppose they had voices.

 

TH.584   θαυμάσια, ζωοῖσιν ἐοικότα φωνήεσσιν.

TH.584   (blank line)

 

 

 

TH.585   αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε καλὸν κακὸν ἀντ' ἀγαθοῖο,

TH.585   So when Hephaestus had made this beautiful bane in exchange for

 

TH.586   ἐξάγαγ' ἔνθά περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ' ἄνθρωποι,

TH.586   Good, he conducted her to that place where the gods and the men were,

 

TH.587   κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης:

TH.587   All tricked out by the grey eyed daughter of powerful Zeus.

 

TH.588   θαῦμα δ' ἔχ' ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ' ἀνθρώπους,

TH.588   Wonderment seized the immmortal gods and men who are mortal

 

TH.589   ὡς εἶδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν.

TH.589   When they beheld such a sheer deception and hardship for mankind;

 

TH.590   ἐκ τῆς γὰρ γένος ἐστὶ γυναικῶν θηλυτεράων,

TH.590   [But from her are descended untold generations of feminine women.]

 

TH.591   [τῆς γὰρ ὀλοίιόν ἐστι γένος καὶ φῦλα γυναικῶν,]

TH.591   But from her you may trace the descent of the pestilent races of women

 

TH.592   πῆμα μέγα θνητοῖσι, σὺν ἀνδράσι ναιετάουσαι,

TH.592   Who dwell with and among mortal men and occasion them plenty of trouble,

 

TH.593   οὐλομένης Πενίης οὐ σύμφοροι, ἀλλὰ Κόροιο.

TH.593   Bearing with us in prosperity, never in miserable hardship.

 

TH.594   ὡς δ' ὁπότ' ἐν σμήνεσσι κατηρεφέεσσι μέλισσαι

TH.594   Likewise in beetling beehives bees feed mischievous drones, for

 

TH.595   κηφῆνας βόσκωσι, κακῶν ξυνήονας ἔργων:

TH.595   Daily and all day long until sundown while honeybees labour

 

TH.596   αἱ μέν τε πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα

TH.596   Building the white wax honeycombs, drones on the other hand stay at

 

TH.597   ἠμάτιαι σπεύδουσι τιθεῖσί τε κηρία λευκά,

TH.597   Home in the sheltering hive and gobble the labour of others.

 

TH.598   οἱ δ' ἔντοσθε μένοντες ἐπηρεφέας κατὰ σίμβλους

TH.598   (blank line)

 

TH.599   ἀλλότριον κάματον σφετέρην ἐς γαστέρ' ἀμῶνται:

TH.599   (blank line)

 

TH.600   ὣς δ' αὔτως ἄνδρεσσι κακὸν θνητοῖσι γυναῖκας

TH.600   Similarly did Zeus who thunders aloft create women

 

TH.601   Ζεὺς ὑψιβρεμέτης θῆκε, ξυνήονας ἔργων

TH.601   Bad for mankind, in cahoots in all manner of tiresome mischief.

 

TH.602   ἀργαλέων. ἕτερον δὲ πόρεν κακὸν ἀντ' ἀγαθοῖο,

TH.602   And he provided another bad thing in exhange for that good thing.

 

TH.603   ὅς κε γάμον φεύγων καὶ μέρμερα ἔργα γυναικῶν

TH.603   He who, to avoid getting wed and the vexing behaviour of women,

 

TH.604   μὴ γῆμαι ἐθέλῃ, ὀλοὸν δ' ἐπὶ γῆρας ἵκηται

TH.604   Doesn't desire marriage and arrives at lamentable old age,

 

TH.605   χήτει γηροκόμοιο: δ' οὐ βιότου γ' ἐπιδευὴς

TH.605   Lacks anybody to tend to him when he is old, and though wanting

 

TH.606   ζώει, ἀποφθιμένου δὲ διὰ ζωὴν δατέονται

TH.606   Nothing to live on when he's alive, at his death his relations,

 

TH.607   χηρωσταί. δ' αὖτε γάμου μετὰ μοῖρα γένηται,

TH.607   Heirs to a vacant estate, will divy his substance among them.

 

TH.608   κεδνὴν δ' ἔσχεν ἄκοιτιν, ἀρηρυῖαν πραπίδεσσι,

TH.608   Yet on the other hand for one who choses the chances of marriage,

 

TH.609   τῷ δέ τ' ἀπ' αἰῶνος κακὸν ἐσθλῷ ἀντιφερίζει

TH.609   To have and to hold a respectable wife in accord with his wishes

 

TH.610   ἐμμενές: ὃς δέ κε τέτμῃ ἀταρτηροῖο γενέθλης,

TH.610   From the beginning and of of their days, good squabbles with bad; but

 

TH.611   ζώει ἐνὶ στήθεσσιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην

TH.611   Any who finds a malevolent spouse will certainly lead a

 

TH.612   θυμῷ καὶ κραδίῃ, καὶ ἀνήκεστον κακόν ἐστιν.

TH.612   Life of incessant heart-ache: that's an incurable evil.

 

TH.613   ὣς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν.

TH.613   Thus it is possible neither to fool Zeus nor circumvent his

 

TH.614   οὐδὲ γὰρ Ἰαπετιονίδης ἀκάκητα Προμηθεὺς

TH.614   Wits, for not even Prometheus, Iapetus' son, although clever,

 

TH.615   τοῖό γ' ὑπεξήλυξε βαρὺν χόλον, ἀλλ' ὑπ' ἀνάγκης

TH.615   Could quite get himself out from the yoke of his heavy displeasure

 

TH.616   καὶ πολύϊδριν ἐόντα μέγας κατὰ δεσμὸς ἐρύκει.

TH.616   But necessarily, smart though he was, strong bondage repressed him.

 

 

 

TH.617   Ὀβριάρεῳ δ' ὡς πρῶτα πατὴρ ὠδύσσατο θυμῷ

TH.617   (blank line)

 

TH.618   Κόττῳ τ' ἠδὲ Γύγῃ, δῆσε κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ,

TH.618   Cottus and Gyges, he bound them in strong, irrefrangible bondage,

 

TH.619   ἠνορέην ὑπέροπλον ἀγώμενος ἠδὲ καὶ εἶδος

TH.619   Being resentful at heart of their mettlesome manliness, beauty,

 

TH.620   καὶ μέγεθος: κατένασσε δ' ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης.

TH.620   Also their great size, Uranus banished them under the broad earth;

 

TH.621   ἔνθ' οἵ γ' ἄλγε' ἔχοντες ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες

TH.621   There underground they abode in much torment, discomfort and anguish,

 

TH.622   εἵατ' ἐπ' ἐσχατιῇ μεγάλης ἐν πείρασι γαίης

TH.622   Stuck at the ends of the earth, at the ultimate limits of great earth,

 

TH.623   δηθὰ μάλ' ἀχνύμενοι, κραδίῃ μέγα πένθος ἔχοντες.

TH.623   Bitter at heart for a long while, suffering grievous affliction.

 

TH.624   ἀλλά σφεας Κρονίδης τε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι

TH.624   These did the offspring of Cronos as well as the other immortal

 

TH.625   οὓς τέκεν ἠΰκομος Ῥείη Κρόνου ἐν φιλότητι

TH.625   Gods whom Rhea the well-coiffed bore in conjunction with Cronos

 

TH.626   Γαίης φραδμοσύνῃσιν ἀνήγαγον ἐς φάος αὖτις:

TH.626   Bring up again again into daylight at the advisement of Earth, for

 

TH.627   αὐτὴ γάρ σφιν ἅπαντα διηνεκέως κατέλεξε,

TH.627   She explained everything throughly to them, how with the help of

 

TH.628   σὺν κείνοις νίκην τε καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι.

TH.628   Uranus' sons they would win bright victory such as they prayed for.

 

TH.629   δηρὸν γὰρ μάρναντο πόνον θυμαλγέ' ἔχοντες

TH.629   For the Titanic immortals and those begotten by Cronos

 

TH.631   ἀντίον ἀλλήλοισι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας

TH.630   Long had been struggling against each other in fierce internecine

 

TH.630   Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο,

TH.631   Combat, exerting themselves together in heart-wrenching effort,

 

TH.632   οἱ μὲν ἀφ' ὑψηλῆς Ὄθρυος Τιτῆνες ἀγαυοί,

TH.632   On one side the illustrious Titans from lofty Mount Othrys

 

TH.633   οἱ δ' ἄρ' ἀπ' Οὐλύμποιο θεοὶ δωτῆρες ἐάων

TH.633   And on the other the gods from Olympus, the givers of good things,

 

TH.634   οὓς τέκεν ἠΰκομος Ῥείη Κρόνῳ εὐνηθεῖσα.

TH.634   Those whom Rhea the fair-haired bore after sleeping with Cronos.

 

TH.635   οἵ ῥα τότ' ἀλλήλοισι μάχην θυμαλγέ' ἔχοντες

TH.635   So at that time they were fighting continually with each other

 

TH.636   συνεχέως ἐμάχοντο δέκα πλείους ἐνιαυτούς:

TH.636   Ten full years as they nursed in their guts indigestible anger,

 

TH.637   οὐδέ τις ἦν ἔριδος χαλεπῆς λύσις οὐδὲ τελευτὴ

TH.637   Nor was there any solution or end to the difficult conflict

 

TH.638   οὐδετέροις, ἶσον δὲ τέλος τέτατο πτολέμοιο.

TH.638   For either side, but the outcome of battle was equally balanced.

 

TH.639   ἀλλ' ὅτε δὴ κείνοισι παρέσχεθεν ἄρμενα πάντα,

TH.639   But when Zeus in the meanwhile had furnished his monsters wih all things

 

TH.640   νέκταρ τ' ἀμβροσίην τε, τά περ θεοὶ αὐτοὶ ἔδουσι,

TH.640   Suitable, nectar as well as ambrosia, foods that the gods eat,

 

TH.641   πάντων τ' ἐν στήθεσσιν ἀέξετο θυμὸς ἀγήνωρ,

TH.641   Then did the manly spirit of all of them swell in their bosoms.

 

TH.642   [ὡς νέκταρ τ' ἐπάσαντο καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινήν,]

TH.642   When they eaten their fill of delicious ambrosia and of

 

TH.643   δὴ τότε τοῖς μετέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε:

TH.643   Nectar, then Zeus the begetter of gods and of men thus addressed them:

 

TH.644   "κέκλυτέ μευ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα,

TH.644   'Listen to me, you glorious children of Earth and of Heaven,

 

TH.645   ὄφρ' εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.

TH.645   So I may say those things that the heart in my bosom commands me.

 

TH.646   ἤδη γὰρ μάλα δηρὸν ἐναντίοι ἀλλήλοισι

TH.646   Every day for a long time now have we offspring of Cronos

 

TH.647   νίκης καὶ κάρτευς πέρι μαρνάμεθ' ἤματα πάντα,

TH.647   Vied with the Titans for power and victory, fighting each other.

 

TH.648   Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐκγενόμεσθα.

TH.648   (blank line)

 

TH.649   ὑμεῖς δὲ μεγάλην τε βίην καὶ χεῖρας ἀάπτους

TH.649   You, for your own part, shew your immense strength and resistless

 

TH.650   φαίνετε Τιτήνεσσιν ἐναντίον ἐν δαῒ λυγρῇ,

TH.650   Arms in opposing the Titans in bitter, lugubrious battle

 

TH.651   μνησάμενοι φιλότητος ἐνηέος, ὅσσα παθόντες

TH.651   Mindful of all our considerate kindness: haven't you come back

 

TH.652   ἐς φάος ἂψ ἀφίκεσθε δυσηλεγέος ὑπὸ δεσμοῦ

TH.652   Up to the light after what you endured in uncomfortable bondage

 

TH.653   ἡμετέρας διὰ βουλὰς ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος."

TH.653   Under the mist-filled darkness, all through our inscrutable plans.'

 

TH.654   ὣς φάτο: τὸν δ' αἶψ' αὖτις ἀμείβετο Κόττος ἀμύμων:

TH.654   So he declared and in answer excellent Cottus responded.

 

TH.655   "δαιμόνι', οὐκ ἀδάητα πιφαύσκεαι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ

TH.655   'Sir, you reveal to us nothing we aren't aware of already.

 

TH.656   ἴδμεν τοι περὶ μὲν πραπίδες, περὶ δ' ἐστὶ νόημα,

TH.656   Well do we know your intelligence, also your high understanding;

 

TH.657   ἀλκτὴρ δ' ἀθανάτοισιν ἀρῆς γένεο κρυεροῖο,

TH.657   You have become the defender of all the immortals from cold war.

 

TH.658   σῇσι δ' ἐπιφροσύνῃσιν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος

TH.658   For it is thanks to your thoughtfulness we have returned back again from

 

TH.659   ἄψορρον ἐξαῦτις ἀμειλίκτων ὑπὸ δεσμῶν

TH.659   Outof the mist-filled darkness and out of our merciless bondage,

 

TH.660   ἠλύθομεν, Κρόνου υἱὲ ἄναξ, ἀνάελπτα παθόντες.

TH.660   Having experienced things unhoped for, O lord, son of Cronos!

 

TH.661   τῷ καὶ νῦν ἀτενεῖ τε νόῳ καὶ πρόφρονι θυμῷ

TH.661   So with inflexible purpose and after considerate planning

 

TH.662   ῥυσόμεθα κράτος ὑμὸν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι,

TH.662   We shall assist your all-powerful might in this terrible battle,

 

TH.663   μαρνάμενοι Τιτῆσιν ἀνὰ κρατερὰς ὑσμίνας."

TH.663   Struggling against all those Titans in strong-armed personal duels.'

 

 

 

TH.664   ὣς φάτ': ἐπῄνησαν δὲ θεοὶ δωτῆρες ἐάων

TH.664   That was his speech, and the deities, givers of bounty, commended

 

TH.665   μῦθον ἀκούσαντες: πολέμου δ' ἐλιλαίετο θυμὸς

TH.665   What he had said when they'd heard him. Their spirit was keener for warfare

 

TH.666   μᾶλλον ἔτ' τὸ πάροιθε: μάχην δ' ἀμέγαρτον ἔγειραν

TH.666   Than in the past, and they roused themselves up to regrettable battle

 

TH.667   πάντες, θήλειαί τε καὶ ἄρσενες, ἤματι κείνῳ,

TH.667   That very day, every one of them, females and males all together,

 

TH.668   Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο,

TH.668   Both all the gods called Titans and those who descended from Cronos,

 

TH.669   οὕς τε Ζεὺς Ἐρέβεσφιν ὑπὸ χθονὸς ἧκε φόωσδε,

TH.669   Also the monsters whom Zeus brought up to the light from Erebos

 

TH.670   δεινοί τε κρατεροί τε, βίην ὑπέροπλον ἔχοντες.

TH.670   Under the earth, fierce, fearsome and strong, irrresistibly well-armed,

 

TH.671   τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ' ὤμων ἀΐσσοντο

TH.671   For from the shoulders of all of them equally sprouted a hundred

 

TH.672   πᾶσιν ὁμῶς, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα

TH.672   Hands; from the shoulders of each of these creatures as well grew fifty

 

TH.673   ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.

TH.673   Heads in a similar manner on top of their powerful bodies.

 

TH.674   οἳ τότε Τιτήνεσσι κατέσταθεν ἐν δαῒ λυγρῇ

TH.674   These as they stood up against the Titans in tedious face-off

 

TH.675   πέτρας ἠλιβάτους στιβαρῇς ἐν χερσὶν ἔχοντες:

TH.675   Grasped in their powerful hands unwieldy, precipitous boulders,

 

TH.676   Τιτῆνες δ' ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας

TH.676   And on the other hand meanwhile the Titans in zeal reinforced their

 

TH.677   προφρονέως: χειρῶν τε βίης θ' ἅμα ἔργον ἔφαινον

TH.677   Ranks, so both the opponents displayed their physical strength and

 

TH.678   ἀμφότεροι, δεινὸν δὲ περίαχε πόντος ἀπείρων,

TH.678   Manual labour. The limitless ocean resounded about them,

 

TH.679   γῆ δὲ μέγ' ἐσμαράγησεν, ἐπέστενε δ' οὐρανὸς εὐρὺς

TH.679   And earth crashed in a spasm, the wide sky groaned and was shaken,

 

TH.680   σειόμενος, πεδόθεν δὲ τινάσσετο μακρὸς Ὄλυμπος

TH.680   Even the heights of Olympus quaked to their very foundations

 

TH.681   ῥιπῇ ὕπ' ἀθανάτων, ἔνοσις δ' ἵκανε βαρεῖα

TH.681   Under the force of the charge of the deathless immortals, the heavy

 

TH.682   τάρταρον ἠερόεντα ποδῶν, αἰπεῖά τ' ἰωὴ

TH.682   Shock of whose trampling feet reached even to Tartarus, with the

 

TH.683   ἀσπέτου ἰωχμοῖο βολάων τε κρατεράων.

TH.683   High thrilling cries of unspeakable onslaught and clanging of hard blows

 

TH.684   ὣς ἄρ' ἐπ' ἀλλήλοις ἵεσαν βέλεα στονόεντα:

TH.684   As they hurled at each other their grievous, lamentable missiles.

 

TH.685   φωνὴ δ' ἀμφοτέρων ἵκετ' οὐρανὸν ἀστερόεντα

TH.685   Then did the noise of their voices when shouting arise to the starry

 

TH.686   κεκλομένων: οἱ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.

TH.686   Heavens; they rushed all together with battle-cries loudly resounding.

 

 

 

TH.687   οὐδ' ἄρ' ἔτι Ζεὺς ἴσχεν ἑὸν μένος, ἀλλά νυ τοῦ γε

TH.687   Neither did Zeus restrain any longer his strength, but his mind now

 

TH.688   εἶθαρ μὲν μένεος πλῆντο φρένες, ἐκ δέ τε πᾶσαν

TH.688   Forthwith was filled with the sense of his might, and he showed forth his power,

 

TH.689   φαῖνε βίην: ἄμυδις δ' ἄρ' ἀπ' οὐρανοῦ ἠδ' ἀπ' Ὀλύμπου

TH.689   All of it, all at one time; from Olympus as well as from heaven,

 

TH.690   ἀστράπτων ἔστειχε συνωχαδόν, οἱ δὲ κεραυνοὶ

TH.690   Constantly hurling his lightning, he strode along so that the thunder

 

TH.691   ἴκταρ ἅμα βροντῇ τε καὶ ἀστεροπῇ ποτέοντο

TH.691   Bolts flew thick and fast from his muscular hand, intermingled

 

TH.692   χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, ἱερὴν φλόγα εἰλυφόωντες,

TH.692   Thunder and lightning together, both whirling around in a sacred

 

TH.693   ταρφέες: ἀμφὶ δὲ γαῖα φερέσβιος ἐσμαράγιζε

TH.693   Burning; the life-giving earth shook on all sides as it kindled

 

TH.694   καιομένη, λάκε δ' ἀμφὶ περὶ μεγάλ' ἄσπετος ὕλη:

TH.694   Ablaze, and the huge wood rattled and crashed in the great fire;

 

TH.695   ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα

TH.695   All of the land boiled over as well as the waters of Ocean

 

TH.696   πόντός τ' ἀτρύγετος: τοὺς δ' ἄμφεπε θερμὸς ἀϋτμὴ

TH.696   And the unharvested sea. Hot vapours enveloped the earth-born

 

TH.697   Τιτῆνας χθονίους, φλὸξ δ' αἰθέρα δῖαν ἵκανεν

TH.697   Titans; unchecked combustion invaded the radiant upper

 

TH.698   ἄσπετος, ὄσσε δ' ἄμερδε καὶ ἰφθίμων περ ἐόντων

TH.698   Air, and the brilliant and glittering glare of the thunder and lightning

 

TH.699   αὐγὴ μαρμαίρουσα κεραυνοῦ τε στεροπῆς τε.

TH.699   Dazzled them, strong though they were, temporarily blinding their eyes.

 

TH.700   καῦμα δὲ θεσπέσιον κάτεχεν χάος: εἴσατο δ' ἄντα

TH.700   Then the miraculous fiery heat reached down into Chaos:

 

TH.701   ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν ἠδ' οὔασιν ὄσσαν ἀκοῦσαι

TH.701   It was as if as one watched with his eyes and heard with his ears the

 

TH.702   αὔτως, ὡς ὅτε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε

TH.702   Earth and the heavens above it collapsed on top of each other:

 

TH.703   πίλνατο: τοῖος γάρ κε μέγας ὑπὸ δοῦπος ὀρώρει,

TH.703   Such the great thud that would rise if the heavens were falling and from the

 

TH.704   τῆς μὲν ἐρειπομένης, τοῦ δ' ὑψόθεν ἐξεριπόντος:

TH.704   Earth that it fell on as came from of the strife of the gods in collision.

 

TH.705   τόσσος δοῦπος ἔγεντο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.

TH.705   (blank line)

 

TH.706   σὺν δ' ἄνεμοι ἔνοσίν τε κονίην τ' ἐσφαράγιζον

TH.706   With this the winds brought gravelly earthquake and stifling wind-storm,

 

TH.707   βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,

TH.707   Thunder and lightning and also the glistening thunder-bolt, weapons

 

TH.708   κῆλα Διὸς μεγάλοιο, φέρον δ' ἰαχήν τ' ἐνοπήν τε

TH.708   Of great Zeus, as they carried the noise and the shouts of the battle

 

TH.709   ἐς μέσον ἀμφοτέρων: ὄτοβος δ' ἄπλητος ὀρώρει

TH.709   Into the midst of both camps. A gargantuan racket arose of

 

TH.710   σμερδαλέης ἔριδος, κάρτευς δ' ἀνεφαίνετο ἔργον.

TH.710   Terrible strife, and the strength of their bellicose arms was apparent

 

TH.711   ἐκλίνθη δὲ μάχη: πρὶν δ' ἀλλήλοις ἐπέχοντες

TH.711   Even as fighting declined; but before that they held one another

 

TH.712   ἐμμενέως ἐμάχοντο διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.

TH.712   Off as they fought without ceasing in vigorous, fierce single combats.

 

 

 

TH.713   οἱ δ' ἄρ' ἐνὶ πρώτοισι μάχην δριμεῖαν ἔγειραν,

TH.713   (blank line)

 

TH.714   Κόττος τε Βριάρεώς τε Γύγης τ' ἄατος πολέμοιο:

TH.714   Then Briareus and Cottus and Gyges, unwearied wih battle,

 

TH.715   οἵ ῥα τριηκοσίας πέτρας στιβαρέων ἀπὸ χειρῶν

TH.715   First in the forefront engaged in insatiate, bitterest fighting,

 

TH.716   πέμπον ἐπασσυτέρας, κατὰ δ' ἐσκίασαν βελέεσσι

TH.716   Sending one after another three hundred rocks from their strong hands

 

TH.717   Τιτῆνας: καὶ τοὺς μὲν ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης

TH.717   To overshadow the Titans with misssiles. They sent them beneath the

 

TH.718   πέμψαν καὶ δεσμοῖσιν ἐν ἀργαλέοισιν ἔδησαν,

TH.718   Widely trod earth, and they bound them with troublesome bonds, having conquered

 

TH.719   νικήσαντες χερσὶν ὑπερθύμους περ ἐόντας,

TH.719   Them with their hands in despite of the Titans' arrogant spirit,

 

TH.720   τόσσον ἔνερθ' ὑπὸ γῆς ὅσον οὐρανός ἐστ' ἀπὸ γαίης:

TH.720   Under the earth just as far as the heavens are over the earth, for

 

TH.721   τόσσον γάρ τ' ἀπὸ γῆς ἐς τάρταρον ἠερόεντα.

TH.721   Such is the distance from earth into nebulous Tartarus. A bronze

 

TH.722   ἐννέα γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων

TH.722   Anvil that fell from the sky for nine nights and nine days on the tenth would

 

TH.723   οὐρανόθεν κατιών, δεκάτῃ κ' ἐς γαῖαν ἵκοιτο:

TH.723   (blank line)

 </